De gemeente Zeist is op zoek naar wat inwoners belangrijk vinden in hun buurt. Welke waarden moeten gekoesterd worden en versterkt? Deze waarden legt de gemeente vast in de ‘ruimtekaart van Zeist’, oftewel: de eerste Zeister Omgevingsvisie.

Is Austerlitz echt een plek voor jong en oud? Hebben inwoners van Huis ter Heide oog voor elkaar? En hoe belangrijk vinden Doldenaren hun landgoederen? De gemeente Zeist legt online 25 stellingen voor om te controleren of eerder opgehaalde waarden voor de eerste Zeister omgevingsvisie door inwoners worden gedeeld. Sinds dit weekend zijn er al bijna 2500 stemmen uitgebracht via www.omzeist.nl.

Op 15 februari en 3 maart werden online bijeenkomsten georganiseerd om samen met buurt- en belangenverenigingen te bepalen wat de belangrijkste waarden zijn van de buurten en voor Zeist in het algemeen. Nu die waarden bekend zijn, legt de gemeente die graag nog een keer aan de inwoners voor. Dit gaat in de vorm van stellingen. Stemmen kan nog tot en met 2 mei 2021.

Wat is een omgevingsvisie?

De ruimtekaart/eerste Zeister omgevingsvisie wordt de basis voor alle toekomstige plannen die iets gaan veranderen in de openbare ruimte van de gemeente. Het streven is dat nieuwe plannen zo veel mogelijk aansluiten op deze ruimtekaart. In de ruimtekaart staat zowel wat inwoners belangrijk vinden voor hun eigen buurt, maar ook wat tal van ontwikkelingen en ambities zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen of mobiliteit. Iedere gemeente, provincie en het rijk zelf is verplicht om een dergelijke omgevingsvisie op te stellen. Dit moet vanuit de Nieuwe Omgevingswet, die vermoedelijk op 1 januari 2022 zal gelden.