Sinds begin januari zijn de concept-bestemmingsplannen voor de WA-hoeve beschikbaar. Iedereen die dat wil, kan op de site van gemeente de plannen bekijken. Voor het gebied worden namelijk plannen gemaakt voor woningbouw. De PlanBegeleidingsGroep deelt hierover de voortgang.

Dit is het eerste bericht van de Plan BegeleidingsGroep W.A. Hoeve. (PBG) In de afgelopen jaren heeft deze groep regelmatig om tafel gezeten met de verkoper (Altrecht), de projectontwikkelaar (BPD) en de Gemeente Zeist. De PBG alle plannen tot in detail doorlopen en denken ook in de toekomst mee over de plannen. Meer weten, je kunt mailen naar planbegeleiding@icloud.nl

Vertrek Altrecht en Fivoor
Al een aantal jaar terug hebben de zorginstellingen Altrecht en Fivoor aangekondigd Den Dolder te willen verlaten. Er worden nu plannen gemaakt voor de toekomst van het terrein. In 2017 heeft de gemeenteraad plannen op hoofdlijnen vastgesteld. Dit is de Gebiedsvisie. Op basis van de Gebiedsvisie zijn nu verschillende bestemmingsplannen voor het gebied gemaakt.

Woningbouw op het terrein
Het plan bestaat uit de bouw van woningen op het terrein. Een deel van de zorggebouwen wordt daarvoor gesloopt. Een ander deel van de zorggebouwen is monument. Deze monumenten krijgen nieuwe bestemmingen. Dat kunnen woningen worden, maar er komt ook ruimte voor kleine bedrijven en horeca.

Het dorp praat mee
Bij het maken van de Gebiedsvisie Is afgesproken dat het dorp meepraat over de plannen. Daarvoor bestaat de Planbegeleidingsgroep, een groep van 5 vrijwilligers uit het dorp. U heeft er misschien wel eens iets van gelezen in het Stadsblad. Vanaf nu wil de PBG vaker via dendolder.nl het dorp informeren.

Hoe gaat het verder?
Alle bestemmingsplannen zijn de komende weken te lezen via zeist.nl/bestemmingsplannen. Daarna worden ze nog eenmaal aangepast en aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming.

In de komende jaren komen er nog meer plannen. Daarbij blijft de PBG ook betrokken als dorpsbewoners. Een van de belangrijke thema’s is de aansluiting op het bestaande dorp: hoe zorgen we voor een goede verbinding tussen het nieuwe woongebied en het bestaande dorp?

Wanneer wordt er gebouwd?
Veel mensen zijn op zoek naar een huis. De vraag wanneer er dan gebouwd wordt, ligt dan ook voor de hand. BPD heeft tot nu toe aangegeven pas te gaan bouwen als ze zorg vertrokken is uit het gebied. Altrecht heeft aangegeven uiterlijk 2027 te vertrekken. Pas daarna komen er woningen.

Opmerkingen? Vragen?
Heb jij vragen of opmerkingen voor de planbegeleidingsgroep? De PBG wil graag contact met iedereen in het dorp die een mening heeft over de toekomst van de WA-Hoeve. Mail ons op planbegeleiding@icloud.com

Er heeft onlangs een online informatie avond plaatsgevonden. Hier zijn vragen gesteld. Deze vragen zijn door de Gemeente, Altrecht en BPD (Projectontwikkelaar) beantwoord. Via deze link bijeenkomst_WA_Hoeve_12_januari_2022_-_vragen_en_antwoorden (1) zijn de vragen te downloaden.