De buurtcoaches van Fivoor zijn sinds jaar en dag een vast gezicht op de Willem Arntsz Hoeve en in het dorp Den Dolder. Naast dat zij onderdeel zijn van Team Veiligheid op de WA Hoeve spelen zij een belangrijke rol in de verbinding tussen bewoners, de instellingen en hun patiënten. Zo dragen ze bij aan de leefbaarheid op de WA Hoeve en in het dorp.

Wat doen de buurtcoaches?
Dit zijn de buurtcoaches van Fivoor: Ton, Henny, Hendrik en Erik. Je kunt ze bellen wanneer je je zorgen maakt over gedrag van mensen van wie je vermoedt dat zij in behandeling zijn bij een van de instellingen op de WA Hoeve: Altrecht, Fivoor of Reinaerde. Daarnaast helpen ze omwonenden en winkeliers in Den Dolder bij incidenten waarbij patiënten van de instellingen betrokken zijn.

MvDD Buurtcoaches Fivoor


Wanneer bel je de buurtcoaches?
Is er een situatie waarbij je sterk vermoedt dat een patiënt van Altrecht, Fivoor of Reinaerde betrokken is? De buurtcoaches zijn actief tussen 15.00 en 23.00 uur en bereikbaar via 06-51423309 of 088-1786290. Wordt bij de situatie de openbare orde verstoord? Bel dan óók de politie via 112 (spoed) of 0900 – 8844 (geen spoed).

 

 

“Het is belangrijk dat mensen zich serieus genomen voelen en weten dat wij iets doen als er overlast is’, zeggen buurtcoaches Hendrik en Ton. ‘Dan kunnen we in harmonie samenleven. Dus als er wat is, dan zijn we er.’ Op de website Mensen van Den Dolder lees je hun verhaal (2021).

 

 

Welke bevoegdheden hebben de buurtcoaches?

De buurtcoaches hebben géén bevoegdheden om iemand staande te houden en dragen ook geen wapens. Ze werken daarom nauw samen met de BOA en de wijkagent. Als het inderdaad om een patiënt van een instelling gaat, gaat de buurtcoach met de patiënt in gesprek, creëert rust en begeleidt de patiënt vervolgens naar de instelling waar behandeld wordt.

Wanneer bel je de politie?

Bij incidenten waarbij de openbare orde verstoord wordt, een acute dreiging is en/of dringend hulpdiensten nodig zijn, bel je altijd 112 (spoed) of 0900 – 8844 (geen spoed). Den Dolder heeft twee wijkagenten: Peter Donker en Petra van Kleef. Zij zijn bereikbaar via 0900 – 8844. Elke dinsdag tussen 11.00 – 12.00 uur houden ze spreekuur op wisselende locaties in Den Dolder. Informeer voor de actuele locatie bij het wijksecretariaat van team Zeist, via tel. 0900-8844.

Wijkagent Peter Donker in Den Dolder

Op de website van Fivoor vind je een handig overzicht van wie je wanneer belt, met alle gegevens.

Lees meer over wat de buurtcoaches precies doen.