In 2023 is het nodige gebeurd rondom de ontwikkeling van de WA-Hoeve. In dit artikel geeft de Planbegeleidingsgroep een overzicht van de ontwikkeling in het afgelopen jaar en een vooruitblik naar 2024.

Afgelopen jaren
Na de totstandkoming van de gebiedsvisie (2017) is door eigenaar Altrecht een projectontwikkelaar geselecteerd (BPD). Het terrein is opgedeeld in meerdere delen en zal in fases worden uitgevoerd. BPD heeft voor de eerste fase van de ontwikkeling een plan gemaakt. Dit zijn de Historische Middenas en het Noordelijke en Zuidelijk Ontwikkelveld. Altrecht blijft nog enige tijd gebruik maken van de tweede fase. (de Zorgkern). Hiervoor heeft BPD wel al een ontwikkelvisie opgesteld, die geldt voor het complete terrein. BPD heeft voor de eerste fase ook een concept-bestemmingsplan gemaakt.

Bestemmingsplannen en het vertrek van Altrecht en Fivoor
Inhoudelijk zijn de bestemmingsplannen klaar en ook in procedure gebracht door de gemeente. Maar het vertrek van Fivoor / Altrecht zorgt voorlopig voor een kink in de kabel.

Altrecht heeft aanvankelijk beloofd uiterlijk 1 januari 2027 te vertrekken vanaf het terrein. Dat kan alleen als Altrecht en haar huurder Fivoor een nieuwe locatie hebben gevonden voor de zorgverlening. In een Openbare informatiebijeenkomst van de Gemeenteraad in februari 2023 bleek dat Altrecht veel moeite heeft een nieuwe locatie te vinden voor haar activiteiten. Een broedende kip moet je niet storen, maar voorlopig lijkt er op dat vlak geen doorbraak in zicht. Ondertussen is duidelijk dat Altrecht deze vertrekdatum niet langer kan garanderen.

Tot er zekerheid is over vertrek van Altrecht en Fivoor, doet BPD geen verzoek aan de gemeente om het bestemmingsplan voor het Noordelijk en Zuidelijk Ontwikkelveld ook daadwerkelijk vast te stellen in de gemeenteraad. Die bestemmingsplannen blijven dus voorlopig op de plank liggen.

Wel is het bestemmingsplan voor de Historische Middenas in december besproken in de Ronde Tafel van de gemeenteraad. Begin 2024 volgt stemming over de Historische Middenas.

Stand van de monumenten
Als Planbegeleidingsgroep gaan de bestaande monumenten ons aan het hart. Ze worden momenteel tijdelijk verhuurd en beperkt onderhouden. Wij denken dat het in procedure brengen van een bestemmingsplan voor de Historische Middenas belangrijke duidelijkheid schept voor partijen die willen investeren in de monumentale panden. BPD wil deze panden niet zelf ontwikkelen en zal ze dus verkopen.
Afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten geweest, zoals Open Monumentendag en het WAarchtig Festival.

Vooruitblik naar 2024
Een van de eerste fysieke ingrepen in het gebied is het vervangen van het verouderde rioolstelsel en ondergrondse kabels & leidingen. BPD verwacht op z’n vroegst eind 2024 te starten met deze werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. BPD informeert bewoners en gebruikers zodra meer bekend wordt.

Ook is duidelijk dat Stedin geen aparte gasaansluiting aanlegt voor de monumentale panden. Dat betekent dat de monumentale panden straks elektrisch verwarmd moeten worden.
Als planbegeleidingsgroep blijven we alle ontwikkelingen in het gebied nauwgezet volgen.

Meer informatie?
De ontwikkeling van de WA-Hoeve is niet eenvoudig. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt de Planbegeleidingsgroep mailen op planbegeleiding@icloud.com. Ook de website van de gemeente Zeist en de website van de projectontwikkelaar bevat meer informatie.