De gemeenteraad van Zeist heeft in 2019 besloten om de spoorwegovergang in Den Dolder te gaan afsluiten voor gemotoriseerd verkeer (niet voor fietsers en voetgangers). Om ervoor te zorgen dat Den Dolder bereikbaar, leefbaar en veilig blijft, moeten de wegen worden aangepast. Geef uw mening over het advies.

Door het centrum zal dus geen doorgaande verkeersroute meer lopen. Door minder verkeer kan het een prettigere plek worden waar bezoekers en bewoners graag komen.

Met het project Nieuwe Verbindingen geven we advies om dit verkeersvraagstuk op te lossen. Tijdens de studieperiode hebben al veel bewoners en ondernemers hierover meegedacht. We willen ook graag uw mening horen.

Presentatie advies op online bijeenkomst

Op dinsdag 6 juni van 19:00 tot 20:30 uur presenteren wij het advies tijdens een online informatiebijeenkomst. Voor deze bijeenkomst (die ook wordt opgenomen) moet u zich vooraf aanmelden.

Reageren op het advies


We horen graag wat u vindt van het advies (zie ook hieronder). Dit kan op 3 manieren:

  • Via de chat tijdens de online informatiebijeenkomst.
  • Van 7 tot 21 juni online reageren op Om Zeist.
  • Tijdens het inloopmoment op 7 juni van 19.00 tot 20.30 uur in de Maria Christina Kerk (Dolderseweg 123). Dan kunt u ook vragen stellen aan het projectteam.

Waarover adviseren we?

Concreet adviseren we een oplossing voor:

Noord:
Aanpassing van het kruispunt van de Pleineslaan met de Provinciale Weg. Ook krijgt de Willem Arntszhoeve een aansluitingsweg op deze N238.

Zuid:
Een nieuwe verbinding voor auto’s tussen de Provinciale Weg en het centrum. Ook de toekomstige Politieacademie krijgt een toegangsweg.

Centrum:
De spoorwegovergang wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hierbij proberen we om verkeer en verblijf op een prettige en veilige manier te combineren.
Ook is gekeken wat het advies betekent voor openbaar vervoer en landbouwverkeer.

Hoe verder?

Het advies wordt samen met alle reacties aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Dat college neemt naar verwachting begin juli een besluit. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit. Dit verwachten we in oktober 2023.

Wat ging hieraan vooraf?

Vanaf eind 2020 zijn er inwoners uit Den Dolder in drie verschillende klankbordgroepen betrokken geweest bij het participatieproces van het project Nieuwe Verbindingen, voorheen het Drieluik. Dit gaat over het verkeersprobleem in het centrum van Den Dolder, doordat de onvermijdelijke sluiting van de spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer om goede en veilige oplossingen vraagt.

Meer informatie …

Om zoveel mogelijk mensen te informeren, heeft de Gemeente Zeist het filmpje Nieuwe Verbindingen – Den Dolder gemaakt. Hierin wordt nog eens duidelijk uitgelegd waar het project Nieuwe Verbindingen over gaat.

Lees meer op de website  van de Gemeente Zeist.

Er is ook een nieuwsbrief, waar je je op kunt abonneren.

Lees ook dit artikel van De Belangenvereniging Den Dolder van 10 maart. 

Of bekijk alle berichten over De Nieuwe Verbindingen Den Dolder.