Op 2 februari werd een online informatieavond over de voortgang van het project Nieuwe Verbindingen georganiseerd.  Het ging over de status van de afsluiting van de spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer.

Tijdens deze avond heeft het projectteam de mensen van Den Dolder bijgepraat over de vorderingen van het afgelopen jaar. Ook hebben een drietal leden van de klankbordgroep verteld over hoe zij in deze fase actief hebben meegedacht.

Wat is er gedaan?

Ten eerste zijn alle verkeerstellingen opnieuw uitgevoerd. De te ontwerpen nieuwe verbindingen moeten ook in de toekomst het verkeer goed kunnen afwikkelen. Dat betekent dat ook nieuwe ontwikkelingen zoals  de woningbouw op de WA-Hoeve en de komst van de politieacademie is meegenomen.

Ook is uitgebreid gesproken met bewoners en ondernemers. In drie klankbordgroepen zijn alle mogelijke oplossingen doorgesproken ook de invloed van die opties op de omgeving.

Antea Group heeft verkend welke mogelijkheden er verkeerskundig zouden kunnen passen.

Wat is de tussenstand?

De belangrijkste conclusie is dat er meer onderzoek nodig is om de raad te adviseren. De mogelijkheden zijn verkend en die worden nu verder uitgewerkt. Zodat het zeker is of een verbinding de hoeveelheid verkeer goed kan afwikkelen en of en waar het past. Er is ook meer onderzoek nodig om te weten wat de kosten zijn en wat de gevolgen voor de omgeving.

Op www.zeist.nl/nieuweverbindingen vind je meer informatie over het project.

Hier kun je de hele bijeenkomst nog eens bekijken: