Op maandag 27 maart 2023 is er door de Gemeente Zeist een bijeenkomst georganiseerd over veiligheid voor bewoners van Den Dolder. Deze bijeenkomst vond plaats in de Maria Christina kerk in Den Dolder.

Wijkmanager Bülent Isik opende en leidde de avond. Wethouder Walter van Dijk, wijkboa Raoul Gerrits, wijkagent Peter Donker en adviseurs van het college Frederique Koning en Martijn Bosma, waren ook aanwezig.

De 16 aanwezigen uit Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide, konden hun zorgen uiten. Zo vroeg iemand naar het vertrek van Altrecht en de stand van zaken.  Dit is onder de aandacht bij de gemeente en onlangs ook besproken in de gemeenteraad, waarbij Hetty Beekman aanwezig was namens een aantal inwoners van Den Dolder. Voor nu is er nog geen concrete oplossing.

Daarnaast werden zorgen geuit door een inwoner over overlast van buren. Vrijwel de meeste zorgen gingen over verkeersveiligheid: verkeersovertredingen op en rond de Amersfoortse weg,  de uitvoering van  drempels, de breedte van  oversteekplaatsen, verkeerssituatie   in de Dokter J.C. Boswijklaan en de parkeerplaatsen van de AH, met name op zaterdag. Over  dit laatste item vertelde de wethouder dat dit gebied met de sluiting van het spoor, opnieuw wordt ingericht. Bewoner gaf aan dat dit mogelijk wat lang duurde en dat een oplossing voor de korte termijn, mogelijk een éénrichtingsverkeer ingesteld kan worden voor de parkeerplaatsen. Alle opmerkingen en suggesties worden meegenomen.

Alle punten zijn genoteerd door Bülent en worden, waar mogelijk, opgepakt door de gemeente of doorgegeven aan de provincie.

Opvallend genoeg waren er geen zorgen rondom inbraken. Het aantal inbraken is gedaald. Aannemelijk is dat de waarschuwende signalering op mobiele borden, die een tijd lang geplaatst zijn, meer bewustwording hebben gecreëerd bij bewoners. Ook werd er gemeld dat er aanhoudingen zijn verricht.

Er waren geen vragen over inbraken of anderszins persoonlijke onveiligheid. Binnenkort volgt er een enquête voor alle inwoners van Den Dolder om een beter beeld te krijgen van wat er speelt. Dit is een pilot. Mogelijk dat deze enquête later ook in ander buurten van Zeist wordt uitgezet.

Daarnaast meldde Hetty Beekman dat de jaarwisseling rustig is verlopen. Dit doordat een aantal buurtbewoners de handen ineen had geslagen. Voor komende jaarwisseling nodigt de gemeente binnenkort mensen uit voor Burgerberaad om samen met 100 van hen, na te denken over een plan om de jaarwisseling soepeler te laten verlopen.

Als laatste punt werd benoemd dat niet iedereen persoonlijk geïnformeerd was over deze avond. De gemeente lichtte toe dat de communicatie is verspreid via meerdere bronnen: De nieuwsbode, informatiebrief, per mail en DenDolder.nl. De Nieuwsbode wordt niet goed bezorgd, maar is ook online te bekijken. De adviseurs nemen het punt om communicatie te verbeteren ter harte.

De avond werd afgesloten door Bülent en hij bedankte iedereen voor het delen van de zorgen.