Het jaarlijkse verkeersexamen in groep 7 is inmiddels helemaal ingeburgerd in de school, De Kameleon in Den Dolder. Een eenmalige actie was bijvoorbeeld dat er een grote vrachtwagen van Veilig Verkeer Nederland op school kwam…We maken kennis met verkeersouder Hetty Beekman. Binnenkort draagt Hetty het stokje over aan Suzan Tack.

Suzan en Hetty Veilig Naar School Den Dolder
Suzan Tack (l) en Hetty Beekman (r)

Op De Kameleon in Den Dolder, de school waar de kinderen van Hetty de basisschoolperiode hebben doorgebracht, zet zij zich in voor een veilige verkeerssituatie en -route voor de leerlingen. Suzan heeft jonge kinderen op De Kameleon en neemt graag het stokje over. We spraken beide dames om een kijkje te krijgen waar zij zich de afgelopen jaren mee bezig hebben gehouden en welke uitdagingen er liggen voor de komende jaren.

Trots op de tunnel
Op het moment dat basisschool de Kameleon in 2006 werd gebouwd waren het fietspad en de parkeerplaats voor de school, zoals we die nu kennen, nog een grote bouwput. Eerste prioriteit voor Hetty was om een fietsroute te creëren voor de leerlingen om veilig naar school te kunnen. In samenspraak met de school, de kinderen, hun ouders en de buurt werd dit gerealiseerd. In de tussentijd werd er al flink gelobbyd voor de tunnel zoals we die nu kennen onder het spoor. Hier ging veel tijd en energie in zitten en is dan ook Hetty haar grote trots: de realisatie van de tunnel in 2017! En tegelijkertijd met de tunnel een gescheiden fietspad op de parkeerplaats zoals nu de huidige situatie is. Dit maakt de verkeersroute voor vele kinderen uit Den Dolder veel veiliger.

Naast de tunnel is er ook een heuvel met witte markeringen op de kruising Pleineslaan – Meester Willemsenlaan aangelegd. Dit helpt om de kinderen uit de Dolderse duinen veiliger over te laten steken.

Nieuwe uitdagingen infrastructuur
Met de flinke stappen die voorwaarts zijn gezet sinds de realisatie van de school kijkt Hetty ook alweer vooruit. Voor de komende jaren zijn er woningbouwplannen op het W.A. terrein waarbij de plannen in ontwikkeling zijn over de toegangswegen. Ook gaat de verkeerssituatie rondom de spoorwegovergang veranderen. Nieuwe verkeersouder Suzan zal betrokken worden in deze plannen om vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen mee te denken.

Ook heeft de gemeente aangegeven dat zodra de W.A. laan aangepakt gaat worden voor groot onderhoud, dat dat het moment is om over de fietsroute door deze straat mee te denken. Mooie uitdagingen voor Suzan om zich in te zetten om de verkeersroute steeds een beetje veiliger te maken!

Ludieke acties
Hetty kijkt regelmatig met de Kameleon welke kansen er liggen dan wel welke acties er nodig zijn. Het jaarlijkse verkeersexamen in groep 7 is inmiddels helemaal ingeburgerd in de school. Een eenmalige actie was bijvoorbeeld dat er een grote vrachtwagen van Veilig Verkeer Nederland op school kwam. De kinderen van groep 7 en 8 mochten ter voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school ervaren hoe beperkt het zicht van een vrachtwagen is. Door zelf achter het stuur te kruipen zagen ze hoe groot de dode hoek is van een vrachtwagen en werden zij zich heel bewust van het belang om zelf altijd goed op te blijven letten. Ook werden er in de oude situatie regelmatig ludieke acties geïnitieerd om iedereen bewust te maken van de verkeersregels die door de school zijn opgesteld om de situatie rondom school veilig te houden. Denk bijv. aan het uitdelen van ‘duimpjes omhoog’ als kinderen en ouders zich aan de regels hielden. Dit is nu minder aan de orde, desalniettemin zijn er nog steeds enkele regels:

  1. Kom, als het kan, zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school
  2. Stop niet met de auto precies voor de ingang van de school
  3. Fietsers horen niet op de stoep te fietsen want dat is onveilig voor voetgangers (als je het te gevaarlijk vindt om te fietsen op de weg of je mag het niet van je ouders, kom dan lopend naar school als het kan. Of loop op de stoep, met de fiets aan de hand)
  4. Kinderen mogen niet fietsen, steppen of stapfietsen op het schoolplein (daarmee krijg je botsingen en breng je andere kinderen en ouders in gevaar)

Als kinderen en ouders zich hieraan houden, is het veilig en is er ruimte voor iedereen!