Dat er over de provincie Utrecht 120 vliegtuigen per dag laag over komen vliegen door een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol, en in de toekomst zelfs nog meer, weten weinig mensen. Een groep inwoners en andere belanghebbenden maakt zich hierover zorgen. Zij hebben zich verenigd en vragen aandacht voor wat er ons boven ons hoofd hangt.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over de provincies Gelderland en Utrecht richting Schiphol aanwijzen. Een route waarover circa 19 procent van de aankomende vluchten op Schiphol moet gaan vliegen. De gemeenten in de provincie Utrecht waar de vliegtuigen mogelijk laag over gaan vliegen zijn: Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunschoten, Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.

Inschatting van de aanvliegroute

De Kerngroep Stop4deroute, zoals deze groep van bezorgde inwoners en andere belanghebbenden zich noemt, gaat de komende maanden al deze gemeenten langs. Zij vinden dat mensen niet of nauwelijks zijn geïnformeerd over wat hen boven het hoofd hangt. Of, in dit geval, vliegt: elke 7 à 8 minuten een laag – op 2 kilometer hoogte en lager – overkomend vliegtuig. Ook ’s nachts. Om inwoners en belanghebbenden te informeren over deze vergaande maatregel zal de kerngroep de aankomende maanden gemeenteraadsleden toespreken. Alle inwoners zijn daarbij welkom.

Er komt een snelweg boven de provincie Utrecht, waar 120 vliegtuigen per dag over komen vliegen. Maar niemand weet hier iets van
– Lenneke Kok, Stop4deroute

,,Daarnaast heeft minister Harbers ook nog eens de wens uitgesproken – en dit staat ook in de Luchtvaartnota – om Schiphol vanaf 2027 te laten groeien. Een vierde aanvliegroute faciliteert dus extra ruimte voor deze groei. Dat betekent méér hinder voor iedereen, qua geluid en qua uitstoot van kankerverwekkende stoffen, CO2, stikstofverbindingen en andere broeikasgassen. Ook voor de kwetsbare natuur waar de vliegtuigen over zullen vliegen is dit schadelijk.” aldus Lenneke Kok van de Kerngroep Stop4deroute.

,,De IPPC rapporten zijn alarmerend over het klimaat. We zitten in een stikstofcrisis. De luchtvaart levert schade op voor de leefomgeving en het welzijn van heel veel mensen. Groei hiervan is in onze ogen op geen enkele manier te rechtvaardigen. Sterker nog, voor mens, natuur en klimaat is krimp van de luchtvaart noodzakelijk,” concludeert Kok. ,,De hamvraag is: van wie is de lucht? Is deze alleen van commerciële bedrijven als Schiphol en luchtvaartmaatschappijen, of is deze van ons allemaal? Wij vinden van ons allemaal.”

Op de website www.stop4deroute.nl is te vinden wanneer de kerngroep de verschillende gemeenten aandoet. Daarbij zal ze een installatie meebrengen, die studenten van Hogeschool Utrecht hebben gemaakt, om mensen de overlast van geluid te laten ervaren die er zal zijn als deze route er komt en de reacties van andere inwoners te laten horen. De kerngroep hoopt door bestuurders en inwoners te informeren dat ze de plannen kan tegenhouden.