Bijgaande brief is vandaag bezorgd in Den Dolder. In de brief wordt de voortgang beschreven van het project Nieuwe Verbindingen. De eerder aangekondigde bijeenkomst van 5 juli is verplaatst naar 8 september. De zomerperiode wordt gebruikt om ontwerpen verder uit te werken en impact van de varianten op de omgeving verder te onderzoeken en mee te nemen in de variantenstudie. Een noodzakelijke verdiepingsslag om het college te kunnen voorzien van een grondig afgewogen en onderbouwd advies.

Begin september wordt de definitieve uitnodiging voor de bijeenkomst verstuurd en ook hier gedeeld.

HAH voortgang Nieuwe Verbindingen 28 juni 2021