De spoorwegovergang in Den Dolder wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overgang blijft wel open voor fietsers en voetgangers. Met het project Nieuwe Verbindingen is onderzocht hoe de wegen moeten worden aangepast om Den Dolder bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. 3 juni: Online presentatie uitkomsten onderzoek

Presentatie vervolgonderzoek Den Dolder Zuid
De spoorwegovergang in Den Dolder wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overgang blijft wel open voor fietsers en voetgangers. Met het project Nieuwe Verbindingen is onderzocht hoe de wegen moeten worden aangepast om Den Dolder bereikbaar, leefbaar en veilig te houden.

In november 2023 heeft de gemeenteraad twee van de drie voorgestelde aanpassingen vastgesteld: voor Den Dolder Noord en voor het Centrum. Voor Den Dolder Zuid heeft de gemeenteraad toen besloten dat er vervolgonderzoek nodig is om een definitieve keuze te kunnen maken over een ontsluitingsroute. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd.

3 juni: Online presentatie uitkomsten onderzoek
Op maandag 3 juni presenteren we de uitkomsten van het vervolgonderzoek voor Den Dolder Zuid aan u tijdens een online bijeenkomst. Dit webinar duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

U moet zich aanmelden om deel te kunnen nemen aan het webinar. Inwoners van Den Dolder ontvangen hierover ook nog een een brief.

 Besluit over zuidelijke ontsluitingsroute
De uitkomsten van het vervolgonderzoek, samen met de meningen van inwoners uit Den Dolder en andere belangrijke partijen, verwerken we in een advies aan de gemeenteraad over de zuidelijke ontsluitingsroute.

De gemeenteraad neemt waarschijnlijk begin juli een besluit. Maar eerst is er nog een Ronde Tafel-bijeenkomst van de gemeenteraad. Tijdens de Ronde Tafel kunt u inspreken.

De precieze data van deze raadsbijeenkomsten zijn nu nog niet bekend.

Contact

Hebt u een vraag over dit project? Mail of bel dan met Mieke Noordegraaf, contact-persoon van het projectteam: nieuweverbindingen@zeist.nl of 06-4147 2902.

Zie ook voor meer informatie deze artikelen op DenDolder.nl