De spoorwegovergang in Den Dolder wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overgang blijft wel open voor fietsers en voetgangers. Met het project Nieuwe Verbindingen is onderzocht hoe de wegen moeten worden aangepast om Den Dolder bereikbaar, leefbaar en veilig te houden.

Vervolgonderzoek Nieuwe Verbindingen
De spoorwegovergang in Den Dolder wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overgang blijft wel open voor fietsers en voetgangers. Met het project Nieuwe Verbindingen is onderzocht hoe de wegen moeten worden aangepast om Den Dolder bereikbaar, leefbaar en veilig te houden.

In november 2023 heeft de gemeenteraad van Zeist twee van de drie voorgestelde aanpassingen, voor Den Dolder Noord en Centrum – die afsluiting mogelijk moeten maken – vastgesteld.

De raad heeft toen ook besloten dat om een definitieve keuze te kunnen maken over de zuidelijke ontsluitingsroute vervolgonderzoek nodig is.

Vervolgonderzoek Nieuwe Verbindingen
Voor de zuidelijke ontsluitingsroute zijn meerdere voorstellen uitgewerkt, die in een breed participatieproces zijn voorgelegd aan inwoners van Den Dolder en aan andere belanghebbenden zoals ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf. Er was nog onvoldoende informatie beschikbaar om een definitieve keuze te maken. Vandaar dat in overleg met ProRail, de provincie Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf, is gekozen voor een extra onderzoek.

We gaan onderzoeken hoe Den Dolder in de toekomst eruit kan zien. Dit toekomstbeeld helpt om te kiezen welke oplossing voor de zuidelijke ontsluiting het beste bij dat toekomstbeeld past.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door OKRA landschapsarchitecten. Het onderzoek dat zij doen bestaat uit 3 fasen:

Fase 1: Ontwikkelperspectief
In deze fase wordt een toekomstbeeld geschetst voor Den Dolder. Hoe kunnen kansen benut worden om Den Dolder te ontwikkelen tot een verbonden dorp?

De eerste fase levert een eerste globaal beeld op van hoe Den Dolder zich in de toekomst kan ontwikkelen. We onderzoeken wat de kracht is van Den Dolder.

Dit voorlopige totaalbeeld leggen we voor aan de klankbordgroep, zodat zij eventuele aanvullingen of juist nuanceringen kunnen meegeven. Hierin zitten bewoners en ondernemers uit Den Dolder die al langer betrokken zijn bij het project Nieuwe Verbindingen.

Fase 2: Varianten
In fase 2 kijken we op een nieuwe manier naar de 5 varianten voor de zuidelijke ontsluiting, die de gemeenteraad nader onderzocht wil hebben. We onderzoeken hoe deze varianten bij kunnen dragen aan de toekomst van Den Dolder. We kijken naar de mogelijkheden op het gebied van samenleving, cultuur, natuur en hoe mooi de omgeving kan worden.

Fase 3: Uitdagingen
In de derde fase gaan we dieper in op de uitdagingen. We onderzoeken of 5 varianten echt uitgevoerd kunnen worden. Of er geen problemen zijn die de uitvoering kunnen stoppen. We kijken naar hoe de plannen passen in de omgeving, of ze juridisch en financieel haalbaar zijn, en hoe we ze kunnen uitvoeren. Als we een groot probleem vinden, moeten we misschien de ontwerpen aanpassen. Dit is een stap-voor-stap proces.

Tot slot
Als laatste stap laten we met plaatjes zien welke mogelijkheden er zijn in elk van de oplossingen. We nodigen dan alle inwoners en de ondernemers van Den Dolder uit om hierop te reageren. Bewoners en ondernemers ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Het onderzoek, samen met de meningen van mensen uit Den Dolder en andere belangrijke partijen, zorgt voor een advies van het gemeentebestuur aan de gemeenteraad. Dit advies gaat over de keuze voor de zuidelijke ontsluitingsroute en legt uit waarom deze keuze het beste is voor de toekomst van Den Dolder.

Contact

Hebt u een vraag over dit project? Mail of bel dan met Mieke Noordegraaf, contact-persoon van het projectteam: nieuweverbindingen@zeist.nl of 06-4147 2902.

Zie ook voor meer informatie deze artikelen op DenDolder.nl