De spoorwegovergang in Den Dolder wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overgang blijft wel open voor fietsers en voetgangers. Met het project Nieuwe Verbindingen is onderzocht hoe de wegen moeten worden aangepast om Den Dolder bereikbaar, leefbaar en veilig te houden.

Er is een intensief en zorgvuldig participatieproces doorlopen. De laatste versies van het adviesrapport, de participatienota en de reactienota zijn te vinden op zeist.nl/nieuweverbindingen.

Besluit gemeenteraad
Het besluit bevat aanpassingen voor: Noord, Zuid en Centrum.

Noord
Het kruispunt van de Pleineslaan met de provinciale weg wordt ingericht met verkeerslichten. Zo kan, als hier in de toekomst meer verkeer gaat rijden, al het verkeer veilig worden afgewikkeld.

De snelheid ter hoogte van het kruispunt gaat naar 60 kilometer per uur. Ook komt er een aansluiting voor de WA-Hoeve en wordt het kruispunt Pleineslaan/ Dolderseweg verbeterd.

Zuid
Er komt een kruispunt met verkeerslichten, waar 60 kilometer per uur wordt gereden. Ook komt er een toegangsweg naar de toekomstige Politieacademie.

Vanaf het kruispunt komt een weg naar het centrum. Hoe die weg precies gaat lopen wordt in opdracht van de gemeenteraad verder onderzocht.

Centrum
Voor het centrum is gekeken wat er nodig is om verkeer en verblijf op een prettige en veilige manier te combineren.  Het schetsontwerp voor de herinrichting is positief beoordeeld.

Vervolg

Noord

De herinrichting van het kruispunt aan de noordkant wordt door de provincie Utrecht meegenomen met het geplande groot onderhoud aan de N238 in 2025. Wanneer de ontwerpen verder zijn uitgewerkt en de planning bekend is, nodigt de provincie bewoners uit voor een informatiebijeenkomst.

Zuid

De vervolgstudie om te komen tot een definitieve route aan de zuidkant wordt uitgevoerd door een deskundig bureau. De opdracht aan het bureau wordt afgestemd met het Rijksvastgoedbedrijf, Atelier Rijksbouwmeester, ProRail en provincie Utrecht.

Er wordt nu gezocht naar een bureau dat in het eerste kwartaal van 2024 de studie gaat uitvoeren. De uitkomst van de studie wordt aan de bewoners van Den Dolder gepresenteerd en vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Centrum

Het schetsontwerp voor de herinrichting van het centrum wordt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.  Dat gebeurt nadat de Raad een besluit heeft genomen over de route aan de zuidkant. De winkeliers en bewoners uit het centrum worden bij de uitwerking betrokken.

Contact

Hebt u een vraag over dit project? Mail of bel dan met Mieke Noordegraaf, contact-persoon van het projectteam: nieuweverbindingen@zeist.nl of 06-4147 2902.

Zie ook voor meer informatie deze artikelen op DenDolder.nl