Op 15 februari en 3 maart zijn in Zeist de digitale inspraakavonden gehouden over de Omgevingsvisie. Op www.dendolder.net staat een terugblik op deze avonden.

Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 wordt de omgevingsvisie wordt het basisdocument voor het omgevingsbeleid. Zo ook in Zeist. Een belangrijk document dus. Belangrijke inspraakavonden dus.

Op 23 maart worden de brieven in de Gemeenteraad besproken.