Afgelopen jaar hebben tientallen groepen bewoners, scholen en buurtcomités schoolpleinen vergroend, regentonnen geplaatst, gastlessen over water gegeven en groene daken aangelegd. Met subsidie van het waterschap. Al die mensen zetten zich in voor het stimuleren van waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer.

Op de kaart op www.hdsr.nl/blauwinitiatief zie je wat zij allemaal tot stand hebben gebracht. Maar Hoogheemraadschap wil méér! De subsidiepot voor het komend jaar is weer gevuld en biedt mogelijkheden om initiatieven van groepen en organisaties financieel te ondersteunen.

Dit jaar staat in het teken van 900 jaar waterbeheer waarmee we bewoners in ons gebied extra willen stimuleren om waterbewust te leven. Daarom hebben we het budget dit jaar verdubbeld om zo meer activiteiten mogelijk te maken. Wil je meehelpen om dit te bereiken?

Meer informatie vind je op de website: www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Subsidie aanvragen?
Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen, kunnen de subsidie aanvragen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Voor de aanschaf van regentonnen en groene daken vergoedt het waterschap maximaal 30%.

Flyer blauw_bewoners_initiatief