In de Nieuwsbode verscheen weer een speciale Samen zijn wij Zeist van de gemeente.