Doldenaren vertellen hoe zij hun omgeving duurzamer maken. Deze keer Else Veldman. Zij is voorzitter van Duurzaam Wonen Den Dolder-Zuid (DWDD), een initiatief van een groep bewoners die hun woning verder willen verduurzamen.

Kun je iets over dit initiatief vertellen?
“Wij zijn bewoners uit Den Dolder-Zuid die willen helpen om dit deel van ons dorp te verduurzamen. Vooral door de kennis te delen, ervaringen van bewoners uit te wisselen en krachten te bundelen. Het begon afgelopen voorjaar. Toen organiseerden Mijn Groene Huis en de Gemeente Zeist een wijkbijeenkomst voor bewoners van dit deel van Den Dolder. Op die avond werden diverse energiebesparende maatregelen besproken.”

Waarom specifiek Den Dolder Zuid?
“We hebben daarvoor gekozen omdat de huizen uit de jaren zestig en zeventig zo op elkaar lijken in dit deel van het dorp. Het zou uiteraard heel mooi zijn als in het noordelijke deel van het dorp ook een groep mensen de krachten bundelen. Dan kunnen we daarmee samenwerken.”

Wie zijn de mensen achter Duurzaam Wonen Den Dolder-Zuid?
“We zijn op dit moment met tien bewoners. Wij komen regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe we kennis en ervaringen kunnen delen. Deze groep wordt hierbij ondersteund door een aantal experts en ervaringsdeskundigen uit de wijk. Dat zijn mensen die werkzaam zijn in de energiesector of zelf al stappen hebben gezet om hun huis te verduurzamen. Op deze website kan je onze namen vinden. Spreek ons gerust aan!”

Hoe ziet een duurzaam Den Dolder er in jouw ideaalbeeld uit?
“Het ideaal waar we naar streven en waar we naartoe moeten is een CO2-neutraal Den Dolder, waarbij er geen fossiele brandstoffen zoals aardgas meer worden gebruikt. Dit hoeft niet te betekenen dat elk huis net zoveel opwekt als het verbruikt. Dit zal niet altijd lukken. Daarom zal er ook gezamenlijk energie worden opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen op grotere panden of collectieve warmte oplossingen.
Daarnaast is een werkelijk Duurzaam Den Dolder niet alleen energieneutraal, maar is er ook aandacht voor bijvoorbeeld tuinen waar overtollig regenwater kan worden opgeslagen bij hevige regenbuien voor drogere perioden, groen dat zorgt voor verkoeling of het hergebruik van grondstoffen. Wij denken dat we door samen te werken al deze stappen makkelijker kunnen zetten.”

Save the date
Op dinsdagavond 17 januari 2023 organiseert Duurzaam Wonen Den Dolder-Zuid een tweede wijkbijeenkomst voor inwoners van Den Dolder-Zuid. Die avond bespreken we hoe wij als wijk onze huizen duurzamer kunnen krijgen. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is én zelf actief werk wil maken van bijvoorbeeld spouwisolatie, hoogrendementsglas of een warmtepomp. Desgewenst gaan we met elkaar aan de slag.
Meer informatie? Houd de nieuwsbrief in de gaten. Abonneer je op de nieuwsbrief van de werkgroep Duurzaam Den Dolder via deze link: nieuwsbrief-Den-Dolder-Zuid.

Tekst interview: Gerrit-Jan KleinJan