De spoorwegovergang in Den Dolder wordt in de toekomst gesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overgang blijft wél open voor fietsers en voetgangers. Om ervoor te zorgen dat Den Dolder ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en veilig blijft moeten de wegen en verbindingen worden aangepast.  Het centrum van Den Dolder wordt heringericht.

Met het project Nieuwe Verbindingen zoeken we een goede oplossing voor dit verkeersvraagstuk:

Het advies is op 6 juni 2023 tijdens een online bijeenkomst aan Den Dolder gepresenteerd. Deze bijeenkomst kunt u hier terugkijken:

We vragen de bewoners van Den Dolder te reageren op het advies. Dat kan tot 21 juni via Om Zeist:

Meer informatie

Het hele advies kunt u lezen in het adviesrapport:

Adviesrapport Nieuwe Verbindingen (PDF)

Bewoners, ondernemers en winkeliers zijn bij de studie naar de oplossingen betrokken. De input van de participatie is opgeschreven in de participatienota:

Participatienota verdiepende fase (PDF)

Het advies wordt inclusief alle reacties aangeboden aan het college dat naar verwachting begin juli een besluit zal nemen over de nieuwe verbindingen. Het te nemen raadsbesluit wordt verwacht in oktober 2023.

Heeft u een vraag over dit project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Mieke Noordegraaf via nieuweverbindingen@zeist.nl  of 06-41472902.

Noord

Het kruispunt van de Pleineslaan met de provinciale weg wordt aangepast. In de toekomst gaat hier meer verkeer over rijden:

 • Een rotonde of een kruispunt met verkeerslichten zouden hier allebei een goede oplossing zijn. Bij het verder uitwerken bleek een rotonde niet te passen.
 • Een kruispunt met verkeerslichten past wel en kan al het verkeer veilig afwikkelen. Ook in de toekomst, als het verkeer nog verder zou toenemen.
 • De snelheid ter hoogte van het kruispunt gaat naar 60 km/uur.
 • Ook komt er een aansluiting voor de WA-Hoeve en wordt het kruispunt Pleineslaan/ Dolderseweg verbeterd.

In dit filmpje wordt verteld hoe het kruispunt er in de toekomst uit gaat zien:

Zuid

Er komt een nieuwe verbinding voor gemotoriseerd verkeer van de provinciale weg naar het centrum van Den Dolder. Ook de toekomstige politieacademie wordt aangesloten.

Een kruispunt met verkeerslichten, waar 60 km per uur wordt gereden, is de enige oplossing die hier past. Ook de toekomstige politieacademie wordt aangesloten.

Vanaf het kruispunt zijn er 2 mogelijkheden voor een verbindingsweg naar het centrum:

 1. een verbinding over bestaande wegen, via de Andreas Foxlaan, Fornheselaan en Vliegdennen;
 2. een nieuwe verbindingsweg die loopt over het landgoed Den Engh.

Om de beste oplossing te bepalen is onderzocht wat de effecten zijn van deze twee mogelijkheden op de omgeving, milieu, natuur en de cultuurhistorie.

De verschillende mogelijkheden zijn besproken met betrokken bewoners, de provincie, ProRail, het Rijksvastgoedbedrijf en de politie.

Het advies is een route over het landgoed Den Engh. De exacte route wordt in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en deskundigen verder uitgewerkt. We gaan op zoek naar een route die zoveel mogelijk rekening houdt met de cultuurhistorische waarden van het landgoed.

In dit filmpje wordt verteld wat wordt gezien als de beste oplossing voor deze verbinding:

Centrum

Voor het centrum is gekeken wat er nodig is om verkeer en verblijf op een prettige en veilige manier te combineren.  Er is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het centrum.

 • In de toekomst rijdt er minder verkeer door het centrum. Het is geen doorgaande route meer maar een prettige plek waar bezoekers en bewoners graag komen. Daarom wordt het centrum ingericht als een echt verblijfsgebied.
 • Met dezelfde gedachte is ervoor gekozen om vrachtverkeer zoveel mogelijk buiten het centrum te houden.
 • Omdat de winkels wel bevoorraad moeten worden komt er een laad- en loshaven aan de Dolderseweg, ter hoogte van het kruispunt met de Eekhoornlaan. In de nacht mag vanaf de rijbaan worden geladen en gelost.
 • Langs de Dolderseweg en Paduaweg komen haakse parkeerplaatsen.  Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Wel komen er extra fietsparkeerplekken.
 • Alle ruimte die overblijft wordt gebruikt voor meer groen, bredere stoepen en meer zitranden.

Bekijk hier het ontwerp centrum het schetsontwerp voor het centrum.

Herinrichting Centrum Den Dolder – Aangepast Schetsontwerp V15-05-2023 (9,4 MB)

In dit filmpje wordt het ontwerp gepresenteerd voor de herinrichting:

Bekijk hier alle berichten over De Nieuwe Verbindingen Den Dolder.

Meer over het project Nieuwe Verbindingen op de gemeentewebsite.

Reageer hier op het advies Nieuwe Verbindingen