De gemeente adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor een verbindingsroute van de provinciale weg naar het centrum via de Fornheselaan en de Andreas Foxlaan. Onder meer eenrichtingsverkeer en het ontmoedigen van vrachtverkeer moet de overlast voor de aanwonenden zo veel mogelijk beperken. Bij de verdere uitwerking worden aanwonenden zo veel mogelijk betrokken. De gemeente realiseert zich dat iedere keuze zal stuiten op (terechte) bezwaren maar deze variant lijkt de minst slechte. Het hele rapport is te vinden op https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/nieuwe-verbindingen-den-dolder.
Donderdag 13 juni is de Ronde Tafel van de gemeenteraad over dit voorstel. Belanghebbenden kunnen de raadsleden dan meegeven waar zij in hun besluitvorming rekening mee zouden moeten en kunnen houden. https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1202213

De aanloop
Als straks in naar schatting in 2028 de spoorwegovergang dicht gaat voor autoverkeer is de grote vraag: hoe blijven de winkels en de rest van Den Dolder Zuid bereikbaar vanuit het noorden?
In 2021 vraagt de gemeente inwoners en ondernemers om mee te denken over een oplossing voor de bereikbaarheid van het centrum. Op dat moment wordt er alleen verkeerskundig naar gekeken en gaat het vooral over aantallen auto’s, parkeerplaatsen en keerlussen voor vrachtwagens. En over een aftakking van de Nieuwe Dolderseweg (provinciale weg) ergens tussen het spoorviaduct en de Hertenlaan. De Andreas Foxlaan gebruiken levert veel weerstand op maar dat geldt ook voor alle andere varianten van Fornheselaan tot het landgoed Den Engh.
Uiteindelijk heeft gemeenteraad gevraagd om een bredere visie op de toekomst van Den Dolder in relatie tot de mobiliteit. Die opdracht is neergelegd bij OKRA, een bureau dat ervaring heeft met dit soort onderzoeken.

Toekomstperspectief
Hun rapport de kenmerken van Den Dolder op een rijtje en koppelt daar een toekomstperspectief aan. OKRA ziet een relatief klein dorp met vier heel verschillende kwadranten in een waardevolle, natuurrijke omgeving met veel cultuur en landgoederen. Een goed gebruikt station en met steden als Amersfoort en Utrecht op korte treinafstand terwijl binnen het dorp alles op loop- en fietsafstand ligt. Dat is een bijzondere combinatie.
OKRA ziet dan ook kansen in het optimaliseren van stromen van recreanten (fietsen, wandelen, legermuseum), bezoekers van het nieuwe Politie Opleidings Centrum (pakweg 1000 per dag) en de bewoners van de nieuwe wijk op de WA Hoeve. Daarbij zou op termijn het accent moeten liggen op langzaamverkeer, lopen en fietsen, omdat dit bijdraagt aan de leefbaarheid en gezondheid.

Varianten
OKRA onderzocht vier verschillende varianten:
– de variant over het landgoed Den Engh waar de Rijksbouwmeester niet aan mee wil werken
– de variant waar al het verkeer over de Oude Dolderseweg wordt geleid. In de huidige vorm is deze al smal maar met veel meer verkeer is het zeker nodig om aparte fiets- en voetpaden te maken. Dit kost veel bomen en er is particuliere grond voor nodig.
– een tunnel zoals in Bilthoven – dit kan alleen met gebruik van terrein van Remia en is op een redelijke termijn niet haalbaar
– de variant afslag Fornheselaan via het huidige viaduct over het spoor en de Andreas Foxlaan. Deze variant is geoptimaliseerd door voor het (snel)fietsverkeer een nieuw viaduct bij Den Engh te bouwen (huidige oude viaduct wordt al gesloopt). Deze variant wordt geadviseerd aan de gemeenteraad.

Hoe nu verder?
Het hele rapport en het antwoord op de vele gestelde vragen staat op de website van de gemeente (https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/nieuwe-verbindingen-den-dolder) en op de site van de gemeenteraad (https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1202213) – klik op het pijltje naast het agendaonderwerp voor alle stukken).
De raadsleden informeren kan tijdens de Ronde Tafel op 13 juni – aanmelden graag op raadsgriffie@zeist.nl. De raadsleden debatteren over hun standpunt op donderdag 20 juli en de officiële besluitvorming is op dinsdag 9 juli. Alle vergaderingen kunnen ook via de website live worden meegekeken (www.zeist.raadsinformatie.nl).