De voormalige jeugdgevangenis Almata aan de Hindelaan 7 in Den Dolder wordt een Politieacademie. De Politieacademie krijgt ook faciliteiten voor training en keuring. Er vindt een online bijeenkomst plaats op 2 februari waar meer informatie gedeeld wordt. Je kunt je daarvoor aanmelden.

Er vinden in de toekomst onder andere de volgende activiteiten plaats:

  • onderwijs;
  • sport;
  • schiettraining op overdekte schietbanen;
  • naspelen (‘simuleren’) van praktijksituaties.

Planning
Begin 2022 neemt de politie een besluit over het programma van eisen (functies en voorzieningen) voor de invulling van de trainings- en opleidingslocatie in Den Dolder. Vervolgens zullen zij het Omgevingsplan gaan voorbereiden en het bouwplan verder uitwerken. De politie zal de omgeving en andere belanghebbenden opnieuw betrekken bij de verdere planuitwerking.

Integrale Ruimtelijke Visie Almata-terrein-Bureau-Nieuwe-Gracht
Beeld: Bureau Nieuwe Gracht https://www.nieuwegracht.nl/portfolio-item/integrale-ruimtelijke-visie-almata-terrein/ 

 

2 februari 2022: online bijeenkomst Nieuwe Verbindingen Meld je aan via de link. 
begin 2022: uitwerking bouwplannen door politie
tweede helft 2022: procedure Omgevingsplan
2022: besluit gemeenteraad over verkeersontsluiting
2023: omgevingsvergunning Politieacademie

Lees hier de hele nieuwsbrief van de Gemeente.