De Stichting Beter Zeist en alle belangenverenigingen van de wijken en buurten in Zeist, zijn een petitie gestart voor het behoud van het groene en dorpse karakter van Zeist en zijn wijken/buurten. Ook de Belangenvereniging Den Dolder in Den Dolder.

De Belangenvereniging Den Dolder beveelt deze petitie van harte aan. Klik hier om de petitie te ondertekenen.

Wat is er namelijk aan de hand?
Zonder enige vorm van inspraak of burgerparticipatie hebben bestuurders, waaronder de wethouder van Zeist, hun handtekening gezet onder het document Utrecht Nabij. Dat is een plan dat uitgaat van de bouw van 125.00 woningen in de regio Utrecht en het aantrekken van 80.000 tot 100.000 nieuwe banen hoogwaardige werkgelegenheid.

Zeist moet daarin een belangrijke functie krijgen. Het wordt de grootse groeikern. Dat er in de regio huizen gebouwd worden voor jongeren en groepen die moeilijk aan een woning komen is logisch. Maar dat men daarnaast, in deze regio die qua werkgelegenheid toch al tot de top van Nederland behoort, nog verder inzet op meer, meer, meer, en dat Zeist daarvoor een belangrijke groeikern moet worden, dáár zit de crux. En dat alles op basis van afspraken op bestuurlijk niveau waar de burger buiten gehouden is.

Zie voor nadere informatie de website van de BelangenVereniging Den Dolder.

Het persbericht over de petitie vind je hieronder.

Persbericht: Petitie tegen verstedelijking van Zeist en omgeving

Stichting Beter Zeist, buurt- en dorpsorganisaties en inwoners pleiten voor het behoud van het dorpskarakter van de gemeente. Samen met de groene groepen verzetten zij zich tegen verstedelijking van Zeist. In (regionale) plannen voor de Omgevingsvisie Zeist staat dat er 5.000-10.000 woningen bijkomen. Dat betekent de komende tijd 10.000-20.000 extra inwoners. De raad laat het echter gebeuren zonder de bevolking daarover te raadplegen. Zo wordt Zeist de grootste groeikern in de provincie na Utrecht en Amersfoort. De initiatiefnemers roepen daarom de
bevolking van Zeist op een petitie te tekenen om het tij te keren.

Bouwen voor ‘Metropoolregio Utrecht’
In allerlei regionale visies staat dat Utrecht een ‘metropoolregio’ zou moeten worden. Die moet kunnen concurreren met andere regio’s in Europa. Daarom wil de overheid hier de economische groei aanjagen door meer bedrijven aan te trekken. Maar er is in deze regio al werkgelegenheid genoeg. En er is ook nauwelijks sprake van een geboorteoverschot, ook niet in Zeist.
Meer extra arbeidsplaatsen (zo’n 80.000 wil de regio aantrekken) zorgt voor veel instroom van mensen van buiten de regio. Bijvoorbeeld uit de randgebieden van Nederland en daarbuiten. In die streken zorgt het voor leegloop en minder voorzieningen. Hier komt er steeds meer verkeer, drukte, overlast en stijgen de huur- en woningprijzen meer dan nodig is. En er is minder ruimte voor groen, natuur, recreatie en een mooie woon- en leefomgeving. Voor alle betrokkenen levert dit geen winst op maar juist verlies aan kwaliteit van leven.

Wat vraagt de Petitie RED Zeist
De petitie vraagt van de Zeister politiek om in de Omgevingsvisie Zeist vast te leggen alleen te bouwen voor de stabiele, lokale behoefte. Op die manier kan het dorpskarakter van Zeist en van de omliggende dorpen worden behouden. Dus geen verstedelijking ten behoeve van extra groei van de regio ten koste van Zeister groen. Maar wel kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Want nu gaan van elke 4 huizen die Zeist bouwt er 3 naar mensen van buiten. Help ook mee om Zeist mooi en groen te houden en niet verder te laten verstedelijken.