De gemeente wil bewoners en andere belanghebbenden graag betrekken bij de uitwerking van de plannen rondom de afsluiting van de spoorwegovergang voor auto’s. Drie klankbordgroepen gaan van start om de inspraak te organiseren.

Een verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar Den Dolder: dat is waar de gemeenteraad en het college graag samen met de inwoners van Den Dolder aan werken. Om de veiligheid op de spoorwegovergang in Den Dolder te verbeteren, heeft de raad op 8 oktober 2019 besloten de overgang af te sluiten voor autoverkeer. De overgang blijft open voor fietsers en wandelaars. Afsluiting van de overgang gebeurt nádat er een nieuwe route via de N238 is gerealiseerd, zodat auto’s zich relatief snel tussen Den Dolder noord en zuid kunnen verplaatsen.

Van besluit tot ontwerp

Op 15 december 2020 heeft het projectteam aan de inwoners en ondernemers van Den Dolder gepresenteerd hoe we denken te komen van een besluit tot een ontwerp.

presentatie (PDF, 1,05 MB)

Voor een mondelinge toelichting bij de presentatie kunt u een video van het webinar bekijken op OmZeist.nl. 

Klankbordgroepen

Wij willen bewoners en andere belanghebbenden betrekken bij de uitwerking van de plannen. Wij horen daarom graag uw mening over de nieuwe verkeersverbindingen. Welke optie moeten we vooral onderzoeken van u? Drie klankbordgroepen denken mee:

  1. aansluiting Pleineslaan op de N238
  2. nieuwe autoroute tussen centrum en N238
  3. verkeer spoorwegovergang noord- en zuidkant + maatregelen centrum

Aanmelden voor de klankbordgroepen kon tot en met 10 januari. Uit de aanmeldingen hebben we een selectie gemaakt op basis van (woon)locatie en motivatie. Elke klankbordgroep komt 4x online bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt per deelproject gekeken naar de alternatieven en knelpunten die er zijn. Daarbij is het belangrijk verder te kijken dan alleen het eigen belang. We proberen met elkaar de vraag te beantwoorden op welke manier we Den Dolder verkeersveilig en bereikbaar houden.

Terugkoppeling

In mei van dit jaar zijn de onderzoeken en klankbordgroepen afgerond. Op basis van de analyse en input vanuit de klankbordgroepen zal er een voorstel worden gemaakt voor de gemeenteraad. In dat voorstel wordt verslag gedaan van het proces en wordt een concrete voorkeur uitgesproken voor een variant en een advies over te nemen maatregelen in en rond het centrum en aan beide zijden van de spoorweg. Dit is ook het moment dat er aan de bewoners en ondernemers van den Dolder verslag wordt gedaan. Er volgt dan weer een bijeenkomst waar iedereen voor wordt uitgenodigd.

Op basis van verkeersonderzoeken en tellingen worden varianten en ontwerpen opgesteld voor de nieuw te leggen verbindingen.

Plattegrond met de locaties van de vier deelprojecten.

Planning

Vanaf januari 2021 wordt in klankbordgroepen per deelproject meegedacht over de varianten. In het voorjaar van 2021 zijn de uitkomsten van de klankbordgroepen bekend en kunnen de ontwerpen verder worden uitgewerkt.

In het najaar van 2021 willen wij duidelijk hebben:

  • welke maatregelen er worden getroffen in het centrum,
  • hoe het verkeer afgewikkeld gaat worden en
  • hoe de nieuwe route tussen het centrum en de N238 gaat lopen.

Meepraten

Mieke Noordegraaf
Omgevingsmanager Nieuwe Verbindingen

Niet alleen de deelnemers van de klankbordgroepen kunnen meepraten. Heeft u een goed idee, zorg, suggestie of aandachtspunt? Maak dan een afspraak met de omgevingsmanager Mieke Noordegraaf. Zij is uw ingang naar het projectteam en kan uw inbreng inbrengen in de klankbordgroepen.

Gewoon even bellen of mailen kan en mag ook altijd. Omgevingsmanager Mieke Noordegraaf is bereikbaar via nieuweverbindingen@zeist.nl of 06-41472902

Nieuwsbrief

Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief via zeist.nl/nieuweverbindingen