In de Nieuwsbode en Stadspers verschijnt een speciale kerstgroet van burgemeester Koos Janssen.

Beste inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Zeist,

Kerstgroet Nieuwsbode 22 december (1)

Hartelijke groeten van
Koos Janssen
Burgemeester van Zeist

Ook een goed gesprek met de burgemeester van Zeist: