Op 27 juni worden 45.000 handtekeningen tegen de vierde aanvliegroute aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook minister Harbers is uitgenodigd. Vincent Bijlo zal optreden. Iedereen is welkom om mee te gaan.

Er is veel weerstand tegen de vierde aanvliegroute die er dreigt te komen over de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland van dalende vluchten naar Schiphol. Meer dan 45.000 mensen hebben een petitie getekend tegen de komst van de route. Ook hebben 17 gemeenten, evenals de provincie Utrecht, zich met moties uitgesproken tegen de route. Op 27 juni biedt Kerngroep Stop4deroute de petitie aan aan de Tweede Kamer. De kerngroep roept iedereen op om mee te gaan naar Den Haag om zijn of haar stem te laten horen.

Wat is er aan de hand?

De vierde aanvliegroute is onderdeel van de luchtruimherziening van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die binnen enkele jaren wordt ingevoerd. Over de nieuwe route komen 20 procent van alle dalende vluchten naar Schiphol. Dit zijn vooralsnog 120 vliegtuigen per dag, in aanvulling op de vliegtuigen die in deze provincies al vliegen. De dalende vliegtuigen vliegen laag, namelijk onder de 2100 meter (dit geeft een geluidsbelasting boven de WHO-richtlijn!).

Argumenten ministerie kloppen niet

De argumenten die het ministerie aanhaalt als reden voor de vierde route, kloppen volgens de Kerngroep Stop4deroute niet. Zo zou volgens het ministerie het directer aanvliegen leiden tot minder brandstofverbruik met als gevolg een CO2-reductie van 7 procent. Op volledige vluchten is deze CO2-reductie echter slechts 0,2 procent. Het argument dat er door een extra route minder geluidshinder zou zijn bij bestaande routes, is volgens de kerngroep eveneens twijfelachtig. Bovendien worden beide argumenten overschaduwd door de groei van het vliegverkeer, wat de primaire reden is voor de komst van de vierde aanvliegroute.

Vierde aanvliegroute faciliteert groei vliegverkeer

In het milieueffectrapport, dat het ministerie heeft laten opstellen, staat dit expliciet: “Tegelijkertijd moet worden vermeld dat de Luchtruimherziening in relatief grote mate bijdraagt aan het realiseren van capaciteit voor de groei van de luchtvaart, maar in mindere mate aan de in de Luchtvaartnota beoogde duurzaamheid en leefbaarheid.” 

Daarom moeten niet alleen mensen in de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland zich zorgen maken. Groei van het vliegverkeer (het doel van het ministerie is bijna een verdubbeling in 2050) resulteert in meer hinder voor heel Nederland: meer CO2-uitstoot, meer geluidshinder, en meer uitstoot van stikstof, fijnstof en andere kankerverwekkende stoffen. Krimp van het vliegverkeer is volgens de kerngroep de enige manier om Nederland leefbaar te houden. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomstige generaties.

Vincent Bijlo treedt op

Op 27 juni om 13.30 uur zal de kerngroep, vergezeld door honderden bezorgde inwoners, 45.000 handtekeningen tegen de vierde aanvliegroute aanbieden aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Eén van de bezorgde inwoners die aanwezig zal zijn en van zich zal laten horen, is cabaretier en muzikant Vincent Bijlo. Kerngroep Stop4deroute roept alle inwoners op om mee te gaan naar Den Haag, zodat ook zij hun stem kracht kunnen bijzetten. Meer informatie hierover is te vinden op stop4deroute.nl.

In de provincie Utrecht was vrijdag 9 juni een protest tegen de vierde aanvliegroute, waar honderden mensen op afkwamen. Foto: AD/Ruud Voest

zie ook:

Veel hinder verwacht van vierde aanvliegroute Schiphol (februari 2023)