Ooit was er een project van Samen Duurzaam Zeist waarbij bakfietsen werden gedeeld. Het was een ambitieus plan, maar te ingewikkeld in de uitvoering, en uiteindelijk een zachte dood gestorven. Maar de bakfietsen zijn er nog steeds. Ze zijn opgeknapt en ze zullen worden weggegeven op zondag 15 oktober aanstaande, bij de afsluitende borrel van de Week van de Duurzaamheid.

Heb je nou een goed duurzaam idee of leuke duurzame activiteit waarvoor je een bakfiets kan gebruiken, kun je hem zelf stallen en vind je het leuk als andere enthousiastelingen hem af en toe bij je komen lenen? Meld je dan aan voor een bakfiets.

Motiveer op ½ A4tje waarom je vind dat jouw duurzame project of activiteit zo’n bakfiets heel goed kan gebruiken.

Als er meer aanmeldingen zijn dan bakfietsen (3) dan zullen we een keuze maken welke activiteiten we het meest geschikt vinden om een bakfiets aan te doneren. Je krijgt hem gratis, maar het verdere onderhoud is ook voor jou!

Aanmelden kan voor 1 oktober via info@samenduurzaamzeist.nl