Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale staten en de Waterschappen.  Voor stembureau Villa Den Dolder en stembureau de Dolderse Sportclub worden mensen gezocht, die stemmen tellen.

Wilt u ons helpen op woensdagavond vanaf 20.45uur? Aanmelden is mogelijk via https://zeist.mijnverkiezing.nl/registreer

Om 21.00 uur sluiten de stembussen en worden op alle stembureaus in de gemeente Zeist de stemmen geteld, eerst op lijst niveau en daarna op kandidaat niveau.

De vergoeding bedraagt 50 euro per bank of in Zeister Knopen.