Persbericht van BPD, de projectontwikkelaar van het Willem Arntsz Terrein over de voortgang herontwikkeling.

Den Dolder, 25 maart 2021 – De voorbereiding van de herontwikkeling van de Willem Arntsz Hoeve tot woonenclave in Den Dolder krijgt steeds meer vorm. Op 17 maart jl. zijn twee anterieure
overeenkomsten getekend door de gemeente Zeist en gebiedsontwikkelaar BPD. In deze overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over de taakverdeling, verantwoordelijkheden en kosten bij
de herontwikkeling van de zogeheten Historische Middenas en het Noordelijk en Zuidelijk Ontwikkelveld. Gemeente Zeist en BPD bereiden samen de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan voor de verschillende gebieden op de WA Hoeve voor. De planbegeleidingsgroep (PBG), een groep van vijf bewoners uit Den Dolder en benoemd door het College van B&W, toetst deze plannen aan de Gebiedsvisie uit 2017.

Zorginstellingen Altrecht en Fivoor verlaten uiterlijk op 1 januari 2027 de WA Hoeve. Om tot dat moment de leefbaarheid en veiligheid te bewaken, tekenden de gemeente Zeist en Altrecht op 17
maart ook een overeenkomst. Daarin zijn goede afspraken gemaakt over het onderhoud van de gebouwen, de openbare ruimte en de inzet van buurtcoaches. Met deze afspraken tussen gemeente, BPD en Altrecht wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de WA Hoeve naar een prachtig nieuw woon-, werk- en leefgebied voor Den Dolder en Zeist. BPD verwacht in juni meer over de plannen voor het gebied te kunnen delen met de omgeving. Dit gebeurt op de locatie zelf én via de binnenkort te lanceren website www.bosch-hei.nl.

Over de WA Hoeve
Na een uitgebreide tenderprocedure in 2018/2019 is BPD geselecteerd als partij voor de herontwikkeling van de WA Hoeve. Eind dat jaar werd de historische middenas met monumentale
panden gekocht van Altrecht. De WA Hoeve is een natuurrijke plek op steenworp afstand van het station en het centrum van Den Dolder. En plek met monumentaal bos, heide en lommerrijke paden waar gefietst en gewandeld wordt op doorgaande routes naar de Soesterduinen en Lage Vuursche. Een plek met 100 jaar (zorg)historie, vastgelegd in de karakteristieke monumentale gebouwen in de historische as. Het uitgestrekte terrein van de WA Hoeve omvat naast de zorginstellingen van Altrecht en Reinaerde ook woningen (zowel koop- als huurwoningen) waar particulieren wonen.

Over Bosch & Hei
BPD wil van de WA Hoeve, met behoud van de rijke cultuurhistorie én het monumentale groen een gebied maken waar je woont, werkt en recreëert. Van zorginstelling transformeert het gebied
stapsgewijs naar een plek waar ruimte voor iedereen is, met een nieuwe identiteit.

EINDE PERSBERICHT

Over Altrecht 
Altrecht biedt specialistische behandeling voor mensen met een ernstige en complexe psychiatrische aandoening. Wij ondersteunen mensen met psychische problemen bij hun ontwikkeling naar herstel. Zodat zij de regie over hun eigen leven kunnen oppakken en ze weer hoop en uitzicht krijgen op een leven dat zij zelf willen leiden. Dat betekent niet persé dat alle klachten zijn verdwenen. We stellen de patiënt in staat persoonlijke doelen te realiseren en te blijven geloven in herstelmogelijkheden en eigen veerkracht. Wij geven patiënten persoonlijke aandacht en luisteren naar hun hele verhaal.

Over Fivoor
Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. We richten ons ook op hun leefomgeving. We geloven in de eigen kracht van mensen en het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt. Samen met de patiënt onderzoeken we de problemen en maken we een plan om ze in de toekomst te voorkomen. Hulp op levensgebieden als werk en opleiding, huisvesting en financiën hoort daar ook bij. Daarom biedt Fivoor de complete keten van zorg die iedere patiënt nodig heeft: uit het oogpunt van behandeling én uit het oogpunt van beveiliging. Lees meer over Fivoor op www.fivoor.nl.

Over BPD
BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit 5 kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 365.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD ‘BPD Woningfonds’ op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland. Naast Nederland is BPD ook actief in Duitsland, waar het bedrijf vanuit 10 kantoren werkzaam is onder de naam BPD Immobilienentwicklung. Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl.