Heb jij een leuk initiatief voor het Historische Ketelhuis op de WA Hoeve? Dit is jouw kans! Stuur jouw idee in vóór 1 februari 2024 en maak kans op een bijdrage uit het WAardeer de Hoeve Fonds!

Het WAardeer-de Hoeve Fonds benadrukt het belang van het waarderen van deze historische en groene omgeving. Het Fonds is opgericht, door de gemeente Zeist en BPD, om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van dit historische gebied. Als jij een leuk initiatief hebt om de Historische Middenas op de WA Hoeve nieuw leven in te blazen, dan is dit je kans om financiële steun te ontvangen.

In 2023 hebben enkel leuke initiatieven met een financiële impuls vanuit het WAardeer-de Hoeve fonds plaatsgevonden. Voor 2024 stellen de gemeente Zeist en BPD een totaalbedrag van € 10.000, inclusief BTW beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan een positieve beleving op en van de Historische Middenas op de WA Hoeve. Anders dan in 2023 zijn we nu op zoek naar initiatieven voor het Ketelhuis in de periode van 1 april tot en met 15 september 2024.

Als jij een leuk initiatief hebt om vanuit het Ketelhuis op de Historische Middenas de WA Hoeve nieuw leven in te blazen, dan is dit je kans om financiële steun te ontvangen. Sta je ingeschreven als gevestigde rechtsvorm dan kun je een aanvraag indienen onder vermelding van aanvraag WAardeer-de Hoeve Fonds 2024

Wees creatief en zorg voor
positieve reuring op de WA Hoeve!
Laten we samenwerken om dit
historische gebied leefbaar en
aantrekkelijk te maken en te

houden voor de toekomst!

1 februari deadline inleveren plan!

Wij ontvangen graag uiterlijk 1 februari 2024 de opzet van je idee, inclusief doelgroep, begroting en beeldmateriaal. Je kunt dit sturen naar: communicatie.nom@bpd.nl. De drie meest aansprekende initiatieven
nodigen we uit om een pitch te houden in het ketelhuis op woensdagavond 7 februari 2024, waarna uiterlijk 1 maart 2024 bekend wordt welk initiatief gesteund wordt.

Rondleiding 19 januari door het Ketelhuis
Om een goed beeld van het pand en de locatie te krijgen, bieden wij je de mogelijkheid om op 19 januari 2024 tussen 14 uur en 16 uur een kijkje te komen nemen in het Ketelhuis.

Flyer Bosch & Hei – WAardeer de Hoeve Fonds 2024

Bosch & Hei

Bij de transformatie van het gebied naar een woonomgeving is behoud en versterken van de natuurwaarden het belangrijkste aandachtspunt. Een deel van het terrein is al jaren in eigendom van ontwikkelaar BPD en deze heeft er de afgelopen jaren bewust voor gekozen het prachtige gebied niet in de schijnwerpers te zetten om te voorkomen dat het een recreatieve trekpleister wordt. Ook bij het toekomstige gebruik ligt het accent op wonen en de natuur en zijn de overige functies te gast.

Het regenwater dat op de daken en de straat valt, wordt straks niet meer via het vuilwaterriool afgevoerd, maar opgevangen in wadi’s en rechtstreeks in de bodem geïnfiltreerd. De manier waarop dit gebeurt wordt besproken met de ‘buren’ van het Utrechts landschap en Reinaerde en vervolgens zorgvuldig ontworpen. Zo voorkomen we dat we te veel water naar de heidevelden leiden bijvoorbeeld. Ben je benieuwd naar de visie van BPD, klik hier.