Heb jij een leuk initiatief voor de Historische Middenas op de WA Hoeve? Dit is jouw kans! Stuur jouw idee in vóór 1 juni en maak kans op een bijdrage uit het WAardeer de Hoeve Fonds!

Het WAardeer-de Hoeve Fonds benadrukt het belang van het waarderen van deze historische en groene omgeving. Het Fonds is opgericht, door de gemeente Zeist en BPD, om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van dit historische gebied. Als jij een leuk initiatief hebt om de Historische Middenas op de WA Hoeve nieuw leven in te blazen, dan is dit je kans om financiële steun te ontvangen.

Wees creatief en zorg voor
positieve reuring op de WA Hoeve!
Laten we samenwerken om dit
historische gebied leefbaar en
aantrekkelijk te maken en te

houden voor de toekomst!

Sta je ingeschreven als gevestigde rechtsvorm dan kun je een aanvraag indienen bij het WAardeer-de Hoeve Fonds. In totaal is er € 5.000,- beschikbaar met een maximale bijdrage van € 2.500,- per initiatief.
Denk bijvoorbeeld aan een sportevenement, een culturele activiteit, of een groeninitiatief dat bijdraagt aan de vitaliteit en verbinding van de gemeenschap. De initiatieven moeten bijdragen aan een belevenis op en van de Historische Middenas op de WA Hoeve. Maar let op: het initiatief moet in 2023 plaatsvinden, je kunt je aanvraag indienen tot 1 juni 2023 via communicatie.nom@bpd.nl. onder vermelding van aanvraag
WAardeer-de Hoeve Fonds.

Je hebt maximaal één A4 (dubbelzijdig) om je idee te beschrijven, inclusief doelgroep, begroting en beeldmateriaal. De beoordelingscommissie zal je aanvraag beoordelen op inhoud, uitvoerbaarheid, verwacht effect, relevantie en kosten-batenverhouding. Uiterlijk 15 juni hoor je of jouw initiatief gesteund wordt vanuit het WAardeer-de Hoeve Fonds

 

Lees hier meer over het ontstaan van de W.A. Hoeve. >>

Bosch & Hei

Bij de transformatie van het gebied naar een woonomgeving is behoud en versterken van de natuurwaarden het belangrijkste aandachtspunt. Een deel van het terrein is al jaren in eigendom van ontwikkelaar BPD en deze heeft er de afgelopen jaren bewust voor gekozen het prachtige gebied niet in de schijnwerpers te zetten om te voorkomen dat het een recreatieve trekpleister wordt. Ook bij het toekomstige gebruik ligt het accent op wonen en de natuur en zijn de overige functies te gast.

Het regenwater dat op de daken en de straat valt, wordt straks niet meer via het vuilwaterriool afgevoerd, maar opgevangen in wadi’s en rechtstreeks in de bodem geïnfiltreerd. De manier waarop dit gebeurt wordt besproken met de ‘buren’ van het Utrechts landschap en Reinaerde en vervolgens zorgvuldig ontworpen. Zo voorkomen we dat we te veel water naar de heidevelden leiden bijvoorbeeld. Ben je benieuwd naar de visie van BPD, klik hier.