Bericht van de Belangen Vereniging Den Dolder. Op de website van de Belangenvereniging Den Dolder is een bericht geplaatst waarin u wordt bijgepraat over de ontwikkelingen met betrekking tot de omgevingsvisie van het dorp. Onder andere dat de periode van meedenken is verlengd met een half jaar. Meer weten, kijk op www.dendolder.net

De Belangenvereniging Den Dolder, en de belangenvereniging van de andere buurten en wijken maken zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Er worden waardes
geformuleerd. Daartoe zijn digitale inspraakavonden geweest. Helaas was de tijd om wat te zeggen minimaal. Ook wordt op geen enkele manier aandacht besteed aan de wijze waarop waardes
geborgd worden of tegen elkaar afgewogen. Terwijl dat wel zou moeten, volgens de omgevingswet. Na de nodige brieven van vele buurten en wijken van Zeist samen, en het gebruik van een politiek spreekuur is de besluitvorming een half jaar uitgesteld.