Nieuwsupdate vanuit Bosch & Hei, ontwikkeling van de Willem Arntszhoeve.

Freek Loos van Loos van Vliet, atelier voor Stedenbouw, Landschap en Architectuur, is al een paar jaar bij de ontwikkeling van de WA-Hoeve betrokken. Vanaf het moment dat BPD de kans kreeg om een ontwikkelvisie te maken haakte Freek aan. Hij bedacht hoe de nieuwbouw in het bestaande landschap en de cultuurhistorie verweven kan worden.

We zijn benieuwd naar zijn verhaal en lopen rond door het indrukwekkende gebied dat zowel qua natuur als gebouwen en bewoners een bijzonder verhaal vertelt. Freek neemt ons eerst mee naar het ontstaan van de WA-Hoeve.

Hoe het begon
Al wandelend legt hij uit hoe in 1906 de hoeve gesticht werd met de bouw van een boerderij, wat landbouwgrond en een moestuin. Toen bestond het gebied uit heidevelden en landduinen. Naast het gezin woonden in de boerderij de eerste patiënten die genezen werden door de heilzame werking van het buitenleven.

“Vroeger waren dit woeste gronden. Er graasden koeien en al het groen ging verloren, daardoor kreeg de wind vrij spel en ontstonden er stuifwallen. De hoogteverschillen zie je nog steeds. En dat blijft zo!”

Lees hier meer over het ontstaan van de W.A. Hoeve. >>

Bosch & Hei

Bij de transformatie van het gebied naar een woonomgeving is behoud en versterken van de natuurwaarden het belangrijkste aandachtspunt. Een deel van het terrein is al jaren in eigendom van ontwikkelaar BPD en deze heeft er de afgelopen jaren bewust voor gekozen het prachtige gebied niet in de schijnwerpers te zetten om te voorkomen dat het een recreatieve trekpleister wordt. Ook bij het toekomstige gebruik ligt het accent op wonen en de natuur en zijn de overige functies te gast.

Het regenwater dat op de daken en de straat valt, wordt straks niet meer via het vuilwaterriool afgevoerd, maar opgevangen in wadi’s en rechtstreeks in de bodem geïnfiltreerd. De manier waarop dit gebeurt wordt besproken met de ‘buren’ van het Utrechts landschap en Reinaerde en vervolgens zorgvuldig ontworpen. Zo voorkomen we dat we te veel water naar de heidevelden leiden bijvoorbeeld. Ben je benieuwd naar de visie van BPD, klik hier.