Bericht van de Belangenvereniging Den Dolder

De afgelopen drie jaar is de Belangenvereniging samen met andere inwoners uit Den Dolder actief betrokken geweest bij het project Nieuwe Verbindingen. Dit project gaat kort gezegd over de verkeersafwikkeling in het dorp met name in het centrum, vanwege de sluiting van de spoorwegovergang in de toekomst.

Het gemeentelijke projectteam heeft onlangs het adviesrapport over deze vraagstukken afgerond. Daarbij hoort ook een participatienota waarin u kunt lezen hoe de inwoners hebben meegedacht. Eind mei en begin juni is dit alles gepresenteerd aan de 65 leden van de drie participatiegroepen en aan alle inwoners van Den Dolder. Dit zal u niet zijn ontgaan want hierover is huis aan huis een brief met uitnodiging voor de bijeenkomsten bezorgd.

Tijdens de presentaties die zowel online als live in de MC kerk georganiseerd waren, kon men horen en zien welke verkeersoplossingen zullen worden geadviseerd aan de gemeenteraad. Er stonden grote panelen met kaartjes en plaatjes, er was een filmpje met uitleg en er waren ambtenaren en experts aanwezig voor toelichting en het beantwoorden van vragen. De inwoners van Den Dolder kunnen hierop nog een reactie geven tot en met 21 juni. Uiteraard is deze informatie (en een reactieformulier) ook op de website van de gemeente Zeist te vinden: www.zeist.nl/nieuweverbindingen

Als de gemeenteraad dit advies in het najaar omarmt en vaststelt, hoe gaat het er in Den Dolder dan uitzien?

  1. Als eerste zal de Provincie in 2025 beginnen met groot onderhoud aan de provinciale weg N238 vanaf de tunnel richting het noorden. Er wordt een groot kruispunt met stoplichten gebouwd op de N238 ter hoogte van Pleineslaan, met een nieuwe afslag naar het oosten voor een woonwijk op de WA Hoeve. De snelheid gaat op dit stuk provinciale weg naar 60 km. Ook voor fietsers en voetgangers is dit kruispunt geschikt om over te steken. De afslag naar het dorp sluit aan op een gelijkwaardige kruising van de Dolderseweg en de Pleineslaan.
  2. Dan zal ten zuiden van de tunnel op de N238 eenzelfde groot kruispunt met stoplichten gerealiseerd worden, met een nieuwe afslag naar het westen om in het dorpscentrum te komen. Deze kortsluitroute zal over landgoed Den Engh lopen, het groene terrein met de kantoorvilla, in eigendom van Rijksvastgoed. De exacte locatie ter plaatse is nog niet bekend, want men zal o.a. rekening gaan houden met de natuur- en cultuurhistorische waarden van het landgoed. De afslag naar het industrieterrein Fornhese zal over het terrein van de nieuwe politieacademie gaan lopen en aansluiten op de huidige Fornheselaan. Ook bij dit kruispunt op de N238 gaat de snelheid naar 60 km.
  3. Als dit alles gerealiseerd is, dan is het tijd voor ProRail om de spoorwegovergang te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De weg over het spoor zal dan naar een fiets-voetgangersovergang omgevormd worden, wat betekent dat de spoorbomen over de hele breedte dicht kunnen gaan, dus een stuk veiliger. Ook zal het centrum een flinke opknapbeurt krijgen met meer ruimte voor winkelend publiek en een prettig verblijf. De toegankelijkheid van het centrum blijft goed met voldoende parkeerplaatsen en voor het laad/los vrachtverkeer is ook een oplossing bedacht.

Kortom, er zit eindelijk schot in! Er gaat wel verandering komen en niet alles is even prettig. De bushaltes komen wat verder weg te liggen, op sommige plekken neemt het autoverkeer af en op andere plekken wordt het drukker. Dat kan niet anders, mede door de groei van ons dorp. Wij van de BDD en vele anderen hebben ons steentje bijgedragen aan deze puzzel, en we zijn blij dat we in het belang van inwoners en ondernemers het een en ander hebben kunnen bereiken. We zijn positief gestemd en gaan ervan uit dat Den Dolder in de toekomst veilig en vlot te bereiken blijft voor iedere verkeersdeelnemer.