Bericht van de Belangenvereniging Den Dolder

De afgelopen drie jaar is de Belangenvereniging samen met andere inwoners uit Den Dolder actief betrokken geweest bij het project Nieuwe Verbindingen. Dit project gaat kort gezegd over de verkeersafwikkeling in het dorp met name in het centrum, vanwege de sluiting van de spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer in de toekomst.

Het gemeentelijke projectteam heeft in het voorjaar het adviesrapport over deze vraagstukken afgerond. Daarbij hoort ook een participatienota waarin u kunt lezen hoe de inwoners van de drie participatiegroepen hebben meegedacht. Dit advies is toen gepresenteerd aan de participatiegroepen én aan alle inwoners van Den Dolder die hiervoor zijn uitgenodigd door middel van een huis-aan-huis brief. Alle informatie en reacties zijn op de website van de gemeente Zeist te vinden: www.zeist.nl/nieuweverbindingen

Op donderdag 21 september wordt het advies in een raadsvoorstel tijdens een Ronde Tafel vergadering aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit zal plaatsvinden in de Maria Christina kerk in Den Dolder om 20 uur.

Als de gemeenteraad dit advies gaat vaststellen, hoe gaat het er in Den Dolder dan uitzien?

  1. Als eerste zal de Provincie in 2025 beginnen met groot onderhoud aan de provinciale weg N238 vanaf de tunnel richting het noorden. Er wordt een groot kruispunt met stoplichten gebouwd op de N238 ter hoogte van Pleineslaan, met een nieuwe afslag naar het oosten voor een woonwijk op de WA Hoeve. De snelheid gaat op dit stuk provinciale weg naar 60 km. Ook voor fietsers en voetgangers is dit kruispunt geschikt om over te steken. De afslag naar het dorp sluit aan op een gelijkwaardige kruising van de Dolderseweg en de Pleineslaan.
  2. Dan zal aan de zuidkant op de N238 eenzelfde groot kruispunt met stoplichten gerealiseerd worden, met een nieuwe afslag naar het dorpscentrum toe. Deze kortsluitroute zal over landgoed Den Engh lopen, het groene terrein met de kantoorvilla, in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. De exacte locatie ter plaatse is nog niet bekend, want men zal o.a. rekening gaan houden met de natuur- en cultuurhistorische waarden van het landgoed. De afslag naar het industrieterrein Fornhese zal samengaan met de afslag naar de politieacademie en aansluiten op de huidige Fornheselaan. Ook bij dit kruispunt op de N238 gaat de snelheid naar 60 km.
  3. Als dit alles gerealiseerd is, dan kan ProRail de spoorwegovergang sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De weg over het spoor zal dan omgevormd worden naar een fiets-voetgangersovergang, wat betekent dat de spoorbomen over de hele breedte dicht kunnen gaan. Dat is dus een stuk veiliger. Ook zal het centrum een flinke opknapbeurt krijgen met meer ruimte voor winkelend publiek en een prettig verblijf. Voor het laad/los vrachtverkeer zijn oplossingen bedacht maar dit blijft een aandachtspunt, evenals de plaatsing van parkeerplaatsen en bushaltes.

Kortom, er gaat verandering komen! Niet alles is even prettig; op sommige plekken neemt het autoverkeer af en op andere plekken wordt het drukker, dat kan niet anders mede door de groei van ons dorp. De Belangenvereniging en vele anderen mensen hebben hun steentje bijgedragen aan deze participatie-opdracht, en we zijn blij dat we in het belang van het dorp het een en ander hebben kunnen bereiken. We zijn positief gestemd en gaan er vanuit dat Den Dolder in de toekomst veilig en vlot te bereiken blijft voor iedereen.