De buurtcoaches van Fivoor blijven hun rondes lopen op de WA Hoeve en daarbuiten. In tegenstelling tot eerdere berichten blijven de buurtcoaches ook in het dorp zichtbaar. Lees meer over de buurtcoaches in de nieuwsbrief van Fivoor of in dit bericht.

Aanvankelijk was het voornemen om de buurtcoaches per 1 januari 2021 alleen nog toezicht te laten houden op het terrein van de WA Hoeve. Dat besluit is later opgeschort tot 1 maart 2021. Deze tijd is benut om in goed overleg met de gemeente te onderzoeken hoe samen de beste oplossing kan worden gevonden. Daar is het besluit van Fivoor uit voortgekomen om de inzet van de buurtcoaches te continueren. De buurtcoaches blijven dus ook in het dorp zichtbaar aanwezig. Hun inzet wordt verschoven naar de uren tussen de vroege middag en de late avond.

 

Verbinding
De buurtcoaches van Fivoor zijn sinds jaar en dag een vast gezicht op de WA Hoeve en in het dorp Den Dolder. Het voornemen om de inzet van de buurtcoaches te beperken tot het terrein van de WA Hoeve heeft een discussie op gang gebracht bij de inwoners van Den Dolder. In de gesprekken die daarop volgden, hebben zowel de inwoners, de gemeente als Fivoor benadrukt hoe belangrijk de rol van de buurtcoaches is. Zij zijn van groot belang in de verbinding tussen bewoners, instellingen en cliënten. En om omwonenden en winkeliers in Den Dolder te helpen bij incidenten waarbij psychiatrisch patiënten van Fivoor of andere instellingen op de WA Hoeve betrokken zijn.

Bijdrage aan veiligheid
De belangrijke rol van de buurtcoaches als het gaat om onderlinge betrokkenheid, wederzijds begrip en leefbaarheid is voor Fivoor aanleiding om hun inzet te continueren. Zij blijven daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in het dorp. De inzet wordt toegespitst op de uren waarin de meldingen doorgaans plaatsvinden: van de vroege middag tot de late avond. Daarnaast blijft er nauwe afstemming in de samenwerking met de BOA’s, de gemeente, de politie en de wijkmanager, die allen een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de openbare veiligheid in het dorp.

Weinig meldingen
In de loop van 2020 kwam Fivoor tot de conclusie dat de inzet van de buurtcoaches in financieel opzicht niet langer te verantwoorden was. Daar kwam nog bij dat het aantal meldingen lange tijd laag was en de hulp van de buurtcoaches ook werd ingeroepen voor andere incidenten. Met de voortzetting van de inzet van de buurtcoaches in hun huidige rol wil Fivoor ook in de toekomst een blijvende bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Den Dolder. Lees hier meer over in het AD.

In contact met de buurtcoaches
Het telefoonnummer van de buurtcoaches is 06 – 5142 3309. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. De buurtcoaches zijn actief tussen 14.30 en 23.00 uur. In de periode daarbuiten kunt u toch gewoon een melding maken. U krijgt dan een medewerker van Fivoor, van de frontoffice van de FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling), aan de lijn. U wordt dus altijd te woord gestaan en uw melding wordt altijd in behandeling genomen en doorgegeven aan een verantwoordelijke, intern of extern.

De buurtcoaches kun je mailen: buurtcoach@fivoor.nl. Bij een acute dreiging en/of gevaar belt u de politie via 112.

Lees meer over wat de buurtcoaches precies doen.