In deze bijzondere coronatijd verschijnt er iedere woensdag in de Nieuwsbode en Stadspers een speciale pagina van de gemeente: ‘Zeist in Coronatijd’. Met berichten vanuit het college van burgemeester en wethouders, vanuit de gemeenteraad en vanuit de samenleving.

Deze week: 201015 Open brief burgemeester Koos Janssen

Beste inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Zeist,

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt te snel op. De mensen in de zorg staan  onder enorme druk. Een deel van de reguliere zorg is inmiddels afgeschaald. We moeten alle zeilen bijzetten om de verspreiding van het virus terug te dringen. Daarom is de gedeeltelijke lockdown onvermijdelijk. Waar we hoopten dat de situatie zou verbeteren, is toch gebeurd wat we tegelijkertijd vreesden.

Er ligt een heftig pakket met maatregelen, voor de duur van in elk geval vier weken. Het doet pijn dat we opnieuw een stap terug moeten doen. Het is een enorme teleurstelling voor velen van ons. Het betekent een belemmering in onze dagelijkse vrijheid en in ondernemerschap.  Dat vergt veel van ons. Maar er is geen andere weg. We moeten nog steeds samen de schouders eronder zetten. De oproep van het kabinet en de maatregelen en adviezen zijn helder. Fysiek contact moeten we opnieuw zoveel mogelijk vermijden. Reisbewegingen moeten we opnieuw tot een minimum beperken. De hygiënemaatregelen moeten we nog steeds in acht nemen. In Zeist ondersteunen we deze oproep. Het is van wezenlijke betekenis dat iedereen zich gedraagt naar de letter én de geest van die regels. Om te zorgen voor ieders gezondheid. Om de kwetsbaren onder ons te beschermen. En om overbelasting van de zorg te voorkomen. Opnieuw vragen we uw inspanning daarbij.

Deze uitzonderlijke omstandigheden zullen nooit wennen. Tegelijkertijd hebben we het afgelopen half jaar noodgedwongen veel ervaring en kennis opgedaan om met de situatie om te gaan. Hoe moeilijk ook. We hebben andere formules gevonden om elkaar op te zoeken. Veel mensen helpen elkaar daarbij. Die ervaring kan ten goede komen aan onze inzet die nu heel hard nodig is. Dat is bemoedigend en biedt hoop. Hoop, om gezamenlijk op weg te gaan naar een periode, waarin er weer meer ruimte ontstaat voor bewegingsvrijheid. Samen blijven we stappen zetten om voorzichtig vooruit te kunnen komen.

Wilt u op deze brief reageren? Bijvoorbeeld om uw zorgen te delen, met mij of met één van mijn collega’s? Dan kunt u mij bereiken via jjlm.janssen@zeist.nl.

Houd moed, let op elkaar, blijf gezond.

Hartelijke groeten van
Koos Janssen
Burgemeester van Zeist

Ook een goed gesprek met de burgemeester van Zeist: