Dit is een bericht van de belangenvereniging Den Dolder: Deze vereniging volgt het nieuws en de politiek van de gemeente Zeist en de Regio Utrecht, voor zover het invloed kan hebben op het woonplezier in Den Dolder. De vereniging denkt en praat mee.

Op 11 februari is er om 20.00 uur, in de gemeenteraad een open informatieavond over de WA Hoeve. Bekijk de Raadsvergadering live via Facebook. 

Wat is er aan de hand?
Op 26 januari 2021 heeft de wethouder een Raadsinformatiebrief naar de Raad gestuurd RIB 2021.018 (bijlage).  Nu Altrecht heeft aangegeven ook de zorgkern vóór 2027 te verlaten, vraagt het college de gemeenteraad om te beslissen de 15 miljoen uit de gebiedsvisie los te laten en de zorgkern nader te ontwikkelen.

Hoe zat het ook alweer?
Tussen najaar 2015 en eind 2016 heeft een projectgroep, bestaande uit 30 dorpsbewoners, hard gewerkt aan een gebiedsvisie voor het WA terrein. Vele avonden en enkele zaterdagen. Het héle terrein. Middenas, Noord- en Zuidvlak én de zorgkern! De weg naar de gebiedsvisie ging niet over rozen. Men werd het niet eens over het aantal huizen. Als klap op de vuurpijl besloot de Gemeenteraad, toen het voorstel af was, de woonvisie erin op te nemen, terwijl aan de voorzijde uitdrukkelijk was toegezegd dat deze niet van toepassing zou zijn.  Enfin. Lang verhaal kort… Uiteindelijk is de gebiedsvisie vastgesteld, met een compromis.

Op 17 januari 2017 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie vast. Het héle terrein zou in 10 à 15 jaar ontwikkeld worden. In plaats van een aantal huizen te noemen werd vastgesteld dat het gebied stapsgewijs ontwikkeld zou worden en dat de huizenbouw zou stoppen als het gebied 15 miljoen had opgebracht. Dit was het bedrag dat Altrecht nodig had om uit de kosten te komen. Er werd zelfs vastgesteld hoe de kosten berekend zouden worden. Een Planbegeleidingsgroep (PBG) is in het leven geroepen om dit proces te begeleiden en de stappen te toetsen aan de gebiedsvisie.

Inmiddels heeft Altrecht de Middenas en Noord- en Zuidvlak samen verkocht voor 17 miljoen. De gemeente vraagt nu, zónder voorafgaand de PBG om advies te vragen, doodleuk aan de Raad, om de bewuste 15 miljoen los te laten en groen licht te geven voor verdere ontwikkeling van de zorgkern.

Voor de Raadsinformatiebrieven RIB 2020.224 en RIB2021.018, de brief van de Belangenvereniging Den Dolder en de brief van de planbegeleidingsgroep, zie verder op de site van de BDD:

https://dendolder.net

Eind december was er al een raadsinformatiebrief verschenen (RIB 2020.224), waarin dezelfde boodschap in vagere bewoordingen doorklonk. Dinsdag 14 januari hebben de BDD en de planbegeleidingsgroep aandacht voor deze problematiek gevraagd in het spreekuur van de Raad. Dit heeft geleid tot een aanvullende brief: Die van 26 januari 2021 (RIB 2021.018)

Wie de gebiedsvisie weer wil lezen: ‘gebiedsvisie WA-Hoeve’ hier. Lees vooral hoofdstuk 8.