De Belangen Vereniging Den Dolder wil graag aandacht voor de petitie voor de bouwplannen op de Willem Arntsz Hoeve.  www.vriendenvandewahoeve.nl 

Vrienden van de WA Hoeve is van mening dat de bouwplannen te vergaand zijn en te veel ten koste van de natuur gaan.  Er is door de Vrienden van de WA hoeve een alternatief plan en een petitie opgesteld, die de Belangen Vereniging Den Dolder graag onder de aandacht brengt.

Samen met de KNNV organiseert de Vrienden van de WA hoeve vanaf het voorjaar excursies voor belangstellenden om al wat groeit, loopt en kruipt nader te bekijken. Er zijn ook zeldzame soorten. De waarnemingen worden geüpload naar de nationale databank. Zo krijgen we een beter beeld van het gebied. Eén ding is duidelijk geworden, de natuur op de WA Hoeve is prachtig, gevarieerd en kwetsbaar. Wij vinden het te kostbaar om zomaar op te geven. Wonen is belangrijk, maar wij vinden het een uitdaging, passend in deze tijd van klimaat en natuur-crisis, om het gebied zo in te richten dat de natuur, wildroutes en foerageergebieden gespaard blijven. Dat kan, met ons alternatieve plan dat we de gemeente hebben aangeboden. Zo blijven wij trots op ons dorp, van oudsher verbonden met de Hoeve. Doe mee met ons en teken de petitie. De petitie kunt u tekenen via deze link.

Dit is een bericht van de Belangenvereniging Den Dolder: deze vereniging volgt het nieuws en de politiek van de gemeente Zeist en de regio Utrecht, voor zover het invloed kan hebben op het leven en wonen in Den Dolder. De vereniging denkt en praat mee, en publiceert daarover regelmatig in de Stadspers op de pagina ‘Dolders Nieuws’.