Gemeente Zeist Maakt Verkeerde Keuzes: Inwoners Den Dolder Teleurgesteld

Den Dolder, 5 juli 2024 – De Belangenvereniging Den Dolder uit stevige kritiek op de gemeente Zeist vanwege het nieuwe raadsvoorstel omtrent de Nieuwe Verbindingen Den Dolder (NVDD). Het voorstel is de zoveelste stap op weg naar het afsluiten van de spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer in het centrum. Het houdt in dat er een nieuwe 3-taks kruising op de N238 komt, die met een kortsluitroute de auto’s in twee richtingen over de oude spoorbrug en door de woonbuurten naar het centrum leidt. Dit zorgt voor veel onbegrip en teleurstelling onder de inwoners, en dat hebben zij geuit tijdens de raadsbijeenkomsten onlangs. De prioriteit van de gemeenteraad lijkt vooralsnog te liggen bij plannen die niet in het belang zijn van de lokale bevolking.

Vergeten Belangen
Ruim een half jaar geleden was er een goed onderbouwd plan dat breed gedragen werd door de inwoners. Dit plan omvatte een kortsluitroute over landgoed Den Engh, een oplossing waar ook de betrokken partijen, zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie voor open stonden. Voor een definitieve keuze van de kortsluitroute wenste de gemeenteraad alleen nog een brede waardenafweging, maar die lijkt nu volledig te zijn vergeten.

Geen Brede Waardenafweging
Een van de grootste bezwaren van de Belangenvereniging is het gebrek aan een brede waardenafweging, die eerder wel was toegezegd. Het oorspronkelijke raadsvoorstel dat gericht was op bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, is nu veranderd naar een voorstel gebaseerd op een bureaustudie van landschapsarchitecten. Daarin wordt de focus plotseling verschoven naar een toekomstperspectief voor Den Dolder als ‘recreatieve hub’. Er moet ineens fors geïnvesteerd worden in fiets- en wandelroutes in het dorp. Terwijl Den Dolder al beschikt over voldoende fiets- en wandelroutes, en dit bovendien helemaal geen verband houdt met een voorkeur voor de 3-taks kortsluitroute als oplossing. Want die route gaat zwaar ten koste van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van veel inwoners. Wegen die waarden dan niet mee?

Ontbrekende Ontwerpen
De plannen voor de diverse route-varianten zijn gepresenteerd zonder gedetailleerde ontwerpen of een duidelijke visie op de consequenties en impact voor het dorp. De Belangenvereniging benadrukt dat er een realistische oplossing mogelijk is die zowel het historisch belang van Den Engh als het welzijn van de bewoners dient. Het is onbegrijpelijk waarom een route over Den Engh, een eerder gesteund alternatief, nu volledig genegeerd en in het raadsvoorstel zelfs geheel afgewezen wordt.

Gebrek aan Participatie
Een ander bezwaar is het gebrek aan participatie van de inwoners in deze beslissende fase. Het nieuwe raadsvoorstel werd zonder enige vorm van samenwerking of consultatie gepresenteerd. De 3-taks variant werd eerder duidelijk afgewezen door de participatiegroepen vanwege de onveiligheid en overlast voor bewoners. Het negeren van deze input voelt voor velen als een minachting voor de mening van de burgers.

De Oproep
De Belangenvereniging Den Dolder doet een dringende oproep aan de gemeenteraad van Zeist om de belangen van de inwoners voorop te stellen en opnieuw in overleg te gaan met de betrokken partijen. Een goede kortsluitroute is essentieel voor de toekomst van Den Dolder, en er moet een oplossing komen die zowel de infrastructuur als de leefbaarheid verbetert zonder de gemeenschap te schaden.
De sleutel tot een duurzame en gedragen oplossing ligt binnen handbereik. De gemeente moet de deur naar Den Engh weer openen en een compromis vinden dat recht doet aan alle betrokken belangen. Alleen zo kan Den Dolder zich ontwikkelen op een manier die voor iedereen werkt.

Op dinsdag 9 juli zal de gemeenteraad besluiten over dit voorstel. U kunt de vergadering bijwonen in Zeist of online volgen via de livestream, te vinden op: https://zeist.raadsinformatie.nl/