Nieuwe stappen bij Reinaerde in kwaliteit en passende zorg

Veel waardering voor collega’s voor waarborgen kwaliteit in coronatijd

Voor de tweede keer blikt Reinaerde terug op een jaar met corona en het daarbij blijven bieden van passende zorg. Tegelijk is in het klein en soms in het groot gewerkt aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij zijn mooie resultaten behaald. Dit blijkt uit het jaarrapport 2021 dat de organisatie voor gehandicaptenzorg deze week publiceerde.

Wij hebben in 2021 opnieuw veel extra energie ingezet in de directe zorg voor mensen met een beperking en steun aan collega’s vanwege het opvangen van de gevolgen van corona

aldus bestuurder Ella van Lingen. “We zijn er dan ook gepast trots op dat we ondanks die omstandigheden ook een aantal verbeteringen hebben gerealiseerd. Zo bieden we vaker de juiste begeleiding op de juiste plek en is de ondersteuningsvraag van cliënten de basis voor de teamsamenstellingen. Ook leidt de vergrote kennis over de Wet zorg en dwang tot meer bewustwording rondom onvrijwillige zorg. En er is opnieuw veel geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie, waarmee we ook in de toekomst woningen kunnen bieden waar het fijn wonen en werken is. Dat zijn mooie resultaten om op verder te bouwen.”

Het jaarrapport 2021 – dat bestaat uit een bestuursverslag, de jaarrekening en een apart kwaliteitsrapport – heeft de titel ‘Kwaliteit dichterbij’ meegekregen. Het verwijst naar het gesprek over kwaliteit, dat lokaal en dichtbij waar de zorg is, plaatsvindt. Dat lukt Reinaerde steeds beter: 450 cliënten hebben in 2021 een of meerdere ‘Dit vind ik ervan!’-gesprekken gevoerd – een manier om met cliënten en hun familie het gesprek aan te gaan over wat zij belangrijk vinden. Dit geeft inzichten in het eigen leven en het stellen van nieuwe doelen die het leven van de cliënt verrijken. Inmiddels zijn 318 collega’s in deze manier van gesprekkenvoeren getraind.

Reinaerde bespreekt ook de resultaten uit 2021 op het bieden van passende zorg. Door het realiseren van woonprofielen kan vaker de juiste begeleiding op de juiste plek worden geboden. De ondersteuningsvraag van cliënten dienen daarbij als basis voor de teamsamenstellingen, wat zorgt voor meer draagkracht in teams, verlichting van werkdruk en meer mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

Waardering voor collega’s

In het reflectie-hoofdstuk van het kwaliteitsrapport complimenteert de OR de organisatie met hoe er werd gehandeld tijdens het voortduren van de pandemie. Ze schrijven dat ze het mooi vinden om te zien hoe, in korte tijd, collega’s zaken met elkaar wisten te realiseren. Ook het bestuur spreekt in de reflectie de expliciete waardering uit voor alle collega’s.“ We zijn onze collega’s dankbaar voor hun veerkracht, inspanningen en betrokkenheid. Zij maken het verschil door zich te richten op het allerbelangrijkste; kwaliteit van leven, juist ook in zo’n lange tijd van extra belasting”

Gezonde financiële positie

Ondanks de grote uitdaging die de impact van het coronavirus ook in financieel opzicht met zich meebracht, is de bedrijfsvoering nog steeds rendabel en is de organisatie financieel gezond. Reinaerde sluit het jaar af met een positief resultaat van € 2,1 miljoen.
Daarbij is veel uitval van collega’s opgevangen en is opnieuw veel geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie.

2022: gesprek met cliënt lokaal en dichtbij

In 2022 zet Reinaerde de focus op kwaliteit verder door. Doel is om het gesprek over kwaliteit nog meer lokaal, dichtbij te voeren. Daarvoor wil het team meer gebruik maken van het hulmiddel ‘de kwaliteitsfoto’ en ook nog meer ‘Dit vind ik ervan!’-gesprekken voeren met cliënten, hun familieleden en andere betrokkenen. Daarbij richt Reinaerde zich in 2022 extra op het behalen van persoonlijke doelen door cliënten, omdat dit een grote rol speelt in de kwaliteit van leven die cliënten ervaren. Tot slot wordt meer de nadruk gelegd op het opvolgen van geleerde lessen uit incidenten.

2022 is ook het laatste jaar van de koers ‘podium geven aan samenspel’. Door vooruit te blikken naar 2025 en 2030, werkt Reinaerde aan een nieuwe, toekomstgerichte koers voor de eerstvolgende jaren. Dit is zo belangrijk omdat er veel in de wereld gebeurt met grote impact, ook voor de gehandicaptenzorg.

Het jaarrapport en kwaliteitsrapport van Reinaerde zijn te downloaden via de website van Reinaerde. Er is ook een animatiefilm over het kwaliteitsrapport in eenvoudige en duidelijke taal.