DenDolder.nl,, zo gek nog niet!

DenDolder.nl, het digitale platform voor en door mensen uit Den Dolder, is in 2019 opgericht als particulier initiatief door Martine Scholte, Paul Eversdijk en Arjan van Bommel in samenwerking met vele partners en fans uit het dorp. Dit in reactie op de vele negatieve berichtgevingen waarmee het dorp destijds werd geassocieerd. Daarmee werd geen recht werd gedaan aan hoe fijn het is om hier te wonen, vond dit drietal. Zij startten een markonderzoek en brachten middels fundraising DenDolder.nl in de lucht.

We willen nog steeds laten zien welke positieve en gave dingen Den Dolder aan haar inwoners allemaal te bieden heeft en één online plek creëren voor alle mooie initiatieven die het dorp rijk is! – Martine Scholte

Stichting
Meer dan duizend berichten en vele buurtinitiatieven verder is de organisatie toe aan een nieuwe fase: op 21 augustus 2023 is de Stichting DenDolder.nl opgericht. De oprichters van dit platform voor heel Den Dolder hebben deze stap gezet om een stabiele partner te blijven voor partners, subsidiegevers en overheid. De stichting DenDolder.nl heeft een driekoppig bestuur, een redactieteam en een fanclub. Al met al zijn meer dan 15 vrijwilligers direct betrokken bij de organisatie. ‘Den Dolder, zo gek nog niet’ is de terechte slogan van dit digitale platform, dat  ook op social media een groot bereik heeft gerealiseerd.

Groot bereik
DenDolder.nl heeft het dorp sinds de oprichting in 2019 veel positiefs gebracht. Op de website krijgen alle activiteiten in het dorp, de ondernemers, instellingen en verenigingen een plek. Er zijn verhalen over allerlei Dolderse zaken en er is een uitgebreide agenda. Maandelijks verstrekt een  e-mailnieuwsbrief het laatste nieuws. Zo faciliteert DenDolder.nl het dorp waarin reguliere huis-aan-huisbladen en op Zeist gerichte websites niet in kunnen voorzien.

Nieuwe initiatieven
DenDolder.nl is meer dan een platform. De stichting heeft de 13 buurtbiebjes en de 2 deelkasten in Den Dolder in beheer. Deze met gemeenschapsgeld gerealiseerde kasten blijven zo in beeld. In app-groepen wordt wel en wee gedeeld.

DenDolder.nl ondersteunt nieuwe initiatieven in het dorp door de communicatie een boost te geven en mensen met elkaar in contact te brengen. – Arjan van Bommel

Zo was de redactie bijvoorbeeld nauw betrokken bij de lancering van het Repaircafe, een duurzaam en sociaal initiatief.

Netwerk van positief Den Dolder
Bij de activiteiten van de stichting zijn veel enthousiaste vrijwilligers betrokken. Het netwerk van actieve Doldenaren breidt zich steeds verder uit. De nieuwste deelkast bij Pelita zorgt ook voor de verbinding met MeanderOmnium en het wijkteam. Een kapot raampje van een buurtbiebje werd gemaakt door een vrijwilliger van het Repaircafé Den Dolder, gevestigd in de Werkwinkel.

Fan van het eerste uur & bestuurslid Petra Koek: ‘De Buurtbiebjes kunnen we nu in beheer neerzetten. Uit een boedel ontving ik ineens heel veel boeken en strips. Eén berichtje in de appgroep van de buurtbiebjes was genoeg om de inhoud van de hele kofferbak bij diverse buurtbiebjes te slijten.’

DenDolder.nl blijft vanaf nu als Stichting DenDolder.nl werken aan de verbreding van het netwerk en het ondersteunen van leuke, mooie, interessante en gezonde initiatieven in het mooie dorp.