Na 27 jaar als schooljuf in Den Dolder vertrekt Angelique de Keijzer van basisschool De Kameleon. Heel veel kinderen en volwassenen hebben haar ooit als juf gehad. Nu deze gedreven en geliefde leerkracht Den Dolder verlaat, spreken we haar graag nog even.

Wanneer ben je begonnen en wat kan je je nog van die begintijd herinneren?

“Ik ben begonnen in mei 1993. Ik had daarvoor stage gelopen op een school in Bilthoven en moest mijn diploma nog in ontvangst nemen. In de stageklas zaten twee dochters van de toenmalige directeur van de J. F. Kennedyschool (zo heette eerst De Kameleon) en vroeg of ik wilde komen invallen. Dat verliep zo goed dat ik na de zomervakantie mocht blijven werken in groep 3/4/5. Het was een heel kleine school waar iedereen elkaar kende. Het opvallendste vond ik dat de ouders ’s morgens koffie mochten blijven drinken. Dat was altijd heel gezellig, maar het zorgde soms voor overlast in de klassen. 

Ouders deden in die tijd erg veel op school. Zo voerden zij ieder jaar met kerst een musical op voor de kinderen.

Ik weet nog dat ik een keer mee mocht doen als kerstboom en de hele tijd stil heb moeten blijven staan.

Welke functies heb je door de jaren heen vervuld?

“Ik ben begonnen in de combinatiegroep 3/4/5. In totaal zaten daar 18 leerlingen. Daarna heb ik voornamelijk in de groepen 3 en 4 gewerkt. Ook heb ik in de bovenbouw voor de klas gestaan. 

Naast groepsleerkracht ben ik BHV- er geweest, contactpersoon van de Historische Vereniging, was ik taalcoördinator, leescoördinator, dyslexiespecialist, lid van het MT, onderbouwcoördinator en intern begeleider van de onderbouw”.

Hoe kijk je terug op je tijd bij de Kameleon? 

“Ik heb een geweldige tijd bij De Kameleon gehad. Het begon op de J. F. Kennedyschool aan de Dolderseweg waar nu De Kameel zit. Toen was de school en het team nog klein waardoor wij als team altijd alles samen organiseerden. Op De Kameleon konden de taken wat meer verdeeld worden omdat we als school groeiden. Ik kreeg het vertrouwen en de vrijheid van de directie om mezelf te ontwikkelen. Binnen het team was altijd een gezellige sfeer. We hadden altijd veel pret en we konden flink gek doen met elkaar. 

Daarnaast heb ik erg prettig met ouders en kinderen gewerkt.”

Wat was je mooiste of meest bijzondere moment? 

“Een feest waar wij als team naar uitkeken was het Zomerfeest. Op een heel andere manier leerden wij de ouders kennen en zij ons.

Het afscheid nemen van groep 8 was altijd een bijzonder moment. Als team leverden we de kinderen af en keken we terug op hun schoolperiode.

Ook had ik altijd veel plezier in het opvoeren van de toneelstukjes rond de thema’s van de jaarlijkse Kinderboekenweek. Samen met mijn collega Eva voerden we toneelstukken op waarin we flink improviseerden. Hierbij werd het team niet gespaard (haha)”

Waar heb je ’s nachts wel eens wakker van gelegen?

“Kinderen die tussentijds van school af gingen vond ik altijd erg lastig. Je had een band met ze opgebouwd en moest eerder afscheid nemen dan normaal. Dit kon mij wel eens wakker houden.”

Welke ontwikkelingen heeft de school in al die jaren doorgemaakt?

“De Kameleon is uitgegroeid tot een grote school in Den Dolder. Toen wij van de Dolderseweg naar de Schröder van der Kolklaan gingen, kregen wij een mooi nieuw pand. Daarin hebben wij met de oprichting van het integraal kindcentrum (IKC) de rol van de school in het dorp verder uitgebreid.”

Waar ben je trots op wat je, samen met de collega’s, binnen de Kameleon bereikt hebt?

“Het tot stand brengen van een IKC is één van de grootste hoogtepunten. Daardoor was er in één gebouw naast de school de samenwerking met een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, Expertisecentrum Uniek, de GGD, het CJG en het  consultatiebureau. Dit heeft veel tijd gekost en het gaat nog meer tijd kosten, maar als ik terugkijk op wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen, mogen we daar best trots op zijn. 

Daarnaast ben ik trots op ons leesonderwijs. Een eigen bibliotheek binnen de school die up to date wordt gehouden door IDEA; dat wil toch iedereen?”

Wat gun je de Kameleon richting de toekomst?

Ik gun De Kameleon een prachtige voortzetting van het verder uitbreiden van het IKC. Dat gaat tot iets heel moois leiden.

Verder wens ik alle collega’s, kinderen en ouders een geweldige tijd toe op De Kameleon. Het is een school met passie, ruimte en gezelligheid.

Ik heb altijd met veel plezier op De Kameleon gewerkt. Na ruim 25 jaar zet ik mijn onderwijsloopbaan voort als intern begeleider in Maarssen. Ik heb veel mooie contacten overgehouden en ik zal zeker nog wel eens in Den Dolder te zien zijn.”

🌺  Angelique, bedankt voor je jarenlange inzet en vrolijkheid op school! Namens de kinderen en ouders van Den Dolder. 💐