In de Tweede Wereldoorlog zijn 1163 slachtoffers gevallen door actieve verwaarlozing op de W.A. Hoeve. Al enkele jaren gedenken wij dezen bij het monument De Wolk. Dit jaar bent u weer van harte welkom om de plechtigheid bij te wonen.

Opdat wij hen nooit vergeten…

Advies: Neem zelf een bloem/bloemen mee.

De plechtigheid is ruim gepland voor de officiële herdenking bij het kruis in het centrum van Den Dolder die begint om 19.30 uur. Wij lopen, voor zo mogelijk gezamenlijk, na afloop daar naar toe. Van de plechtigheid worden film/foto-opnames gemaakt.

Programma van de bijeenkomst

Deze plechtigheid wordt georganiseerd door Robin Zuidam van Stichting Het Bezinningshuis en Petra Koek van de Historische Vereniging Den Dolder, met medewerking van de M.C. Kerk, Gilde Zeist en Muziekvereniging Dr. Engelhard.

Vanaf 17.15 uur Verzamelen bij Het Bezinningshuis op de W.A. Hoeve, het Bedrijfsgebouw.

Welkom met soep/koffie/thee. Gelegenheid tot korte overpeinzingen door onder anderen Conny Kooijman.

18.00 uur vertrek te voet naar De Wolk
18.05 uur We steken kaarsen aan en gaan rond het monument staan
18.15 uur Overpeinzing Robin Zuidam
18.25 uur We zingen het Taizé-lied: Als alles duister is…*)
18.30 uur Petra Koek leest het verhaal over Bernard van Lier uit het boek Vergeten Slachtoffers
18.35 uur Gert Landman zingt een lied
18.40 uur Christel leest de ons bekende namen van de slachtoffers voor (51 van de 1163)
18.50 uur We leggen om de beurt een bloem/bloemen neer
18.55 uur Taptoe, gevolgd door twee minuten stilte
19.00 uur Einde van de plechtigheid.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft… (herhaling)

Foto Mel Boas De Wolk Den Dolder