Woensdag 16 juni was de laatste dag van juf Nel op De Kameleon. Na bijna 47 jaar werkzaam geweest te zijn in het onderwijs ging zij met pensioen. We spraken juf Nel over haar afscheid en blikken terug op haar ervaringen binnen de Kameleon.

Afscheid vol verrassingen
Juf Nel haar afscheidsdag begon met koffie en thee op het plein voor ouders die graag gedag wilden zeggen. In een gezellige drukte (uiteraard met gepaste afstand) werd Nel verrast met kaarten, tekeningen en cadeautjes. Niet alleen ouders van de huidige kleuterklassen, maar ook ouders van wie hun kind ooit juf Nel had gehad kwamen langs.
In de gedachte dat er na school nog een feestje zou volgen dacht Nel een rustige schooldag te hebben. Dat verliep anders. Door de dag heen werd ik verrast met nog 2 feestelijke momenten.

Ik werd tegen 10 uur door de directie mee naar buiten genomen, waar alle kinderen van school een erehaag vormden.

Kameleon Den Dolder

Met een grappig versierde fiets en feestmuts op mocht ik een ritje langs alle leerlingen maken.

Wat een kado: een map met tekeningen/verhaaltjes van alle kinderen
Een poosje later stonden de kinderen van de 2 kleutergroepen en groep 3 op het achterplein klaar om juf Nel te verrassen met een kleurrijk gedicht wat gezamenlijk door hen werd opgedragen. Daarbij kreeg ze van alle kleuters een door hen prachtig versierd “pensioen-picknick-kleed” en een heerlijk gevulde picknickmand.
Uiteraard volgde ook een feestje ’s middags na schooltijd op het plein voor (oud-) collega’s en enkele andere genodigden. Door de nog geldende corona regels in klein gezelschap. Ook hier werd Nel volop in het zonnetje gezet.

Een speech met powerpoint- fotoserie, een lied, een quiz, een eigen magazine waarin alle collega’s mij reistips geven voor uitjes in Nederland, een fietstas voor de nog aan te schaffen E- bike en cadeaupasjes die bijdragen aan de aankoop van die fiets!

Ik vond het een geweldige dag!

Een geboren kleuterjuf
Bij een beroepskeuzetest in haar pubertijd werd Nel al snel duidelijk dat ze met kinderen wilde werken. Na het afmaken van de middelbare school koos ze voor de opleiding tot kleuterleidster in Amersfoort. Toen ze in 1974 haar diploma gehaald had werd haar een baan aangeboden in Baarn, op een van de scholen waar ze tijdens haar studie stage gelopen had.

In 1985 gingen alle kleuterscholen samen met de lagere scholen en vanaf dat jaar was de basisschool een feit. Voor Nel aanleiding om ook een diploma te halen om ook aan de kinderen van groep 3 t/m 8 les te kunnen en mogen geven.

In de jaren 80 was Nel ook een schooljaar een paar dagdelen per week in groep 5 werkzaam omdat de vierjarige kinderen niet meer de hele week naar school mochten. Een leuke ervaring maar ze had toch wel het meeste plezier bij de kleuters. Met name de kinderen die net op school kwamen bood ze een rustige, veilige omgeving waarin zij zich snel thuis/ vertrouwd voelden. ‘Ze kwamen immers terecht in een groot schoolgebouw met 2 verdiepingen en wel een paar honderd andere kinderen!’

De collega’s in die jaren vonden het heel fijn, dat de kinderen bij haar al vaardigheden zoals knippen en knutselen aangeboden kregen, waardoor ze later in groep 1/2 goed mee konden komen. In Baarn was er jarenlang een zogeheten instroomgroep en daarvan was ze de vaste juf.

Juf Nel heeft 36 jaar in Baarn gewerkt, eerst 11 jaar op kleuterschool St. Agnes en vanaf 1985 op basisschool St. Aloysius. Na een burn-out in 2011 kon ze niet meer terugkeren op haar school in Baarn. Dit viel haar zwaar. Vanuit het schoolbestuur kreeg Nel een plek aangeboden op De Kameleon. In het begin was dat best moeilijk, omdat dit van beide kanten geen vrije keuze was. Al snel kwam hier verandering in.

Als een vis in het water op de Kameleon
Juf Nel is in 2012 op De Kameleon begonnen. Nel werkte de eerste 15 maanden in 3 verschillende kleutergroepen, dat was een pittige combinatie. Daarna kon ze de kleutergroep van een collega, die met pensioen ging overnemen. Vanaf dat moment voelde ze zich als een vis in het water.

Haar tijd op de Kameleon was heel leerzaam. Toen haar collega’s en zij elkaar beter leerden kennen en ze zich er thuis ging voelen, werd het een hele fijne werkplek. In 2018 ging de school een hechter samenwerkingsverband aan met peuterspeelzaal het Locomotiefje en daarin had Nel een sturende rol. Drie ochtenden werkte ze samen met de vaste kracht van het Locomotiefje. Samen lieten ze de 3 jarige peuters al kennismaken met de vervolgstap richting de basisschool, door ze op momenten mee te nemen naar de kleutervleugel van de Kameleon. Vanaf januari 2019 tot aan de zomervakantie was er ook op De Kameleon een ‘startgroep’, waarin de instroom van kinderen opgevangen werd en zij voor een half jaartje in een groep met niet al te veel kinderen aan de basisschool begonnen.

Ook de taken die je als leerkracht buiten de lesuren toebedeeld krijgt, lagen Nel wel. Zo zat ze regelmatig in de commissies die vieringen, feesten en schoolreisjes gingen voorbereiden. In haar laatste twee werkzame jaren had Nel in de onderbouwgroepen een ondersteunende rol en zo kon ze de verantwoording voor een groep en de daarbij behorende werkzaamheden rustig afbouwen.

‘Het mooiste in al die jaren van het werken met de kleuters blijft hun onbevangenheid/ leergierigheid en hiervan heb ik al die jaren genoten. Meeleven in hun belevingswereld en in staat zijn om hier lessen bij te bedenken/ geven. Daar ben ik trots op. Ook dat er in de jaren van mijn studie een speciale opleidingsschool bestond voor het leren werken met kleuters’.

Volop ontwikkelingen binnen De Kameleon
Juf Nel heeft samen met haar collega’s mooie ontwikkelingen binnen de Kameleon ingezet en vooruit gebracht. Te beginnen met de groei naar het IKC: Integraal Kind Centrum. Al jaren waren er andere organisaties binnen hetzelfde gebouw aanwezig, waaronder ook een tweede basisschool (die hier nu niet meer gehuisvest is). Deze organisaties functioneerden los van elkaar. Steeds meer groeide bij alle partijen de overtuiging dat je samen sterker staat en verder komt. Na een periode van intensief overleg en afstemmen is de school inmiddels al enkele jaren een zogenaamd IKC. Door dit samenwerkingsverband zijn er professionals binnen handbereik wanneer er voor kinderen hulp gezocht moet worden als ze ergens mee vastlopen. Peuterspeelzaal Het Locomotiefje is in alle jaren dat het gebouw er staat een vast begrip en inmiddels een onderdeel van Kind&Co. Ook de BSO en voor- en naschoolse opvang van de kinderen van De Kameleon wordt georganiseerd door Kind& Co en vindt plaats in dit gebouw. Verder is ook een dependance van het consultatiebureau in dit gebouw gevestigd.

‘Op maandag zien de kleuters moeders met baby’s binnenkomen en dat schept ook weer een band. Tevens stappen ouders met baby’s hierdoor al vroeg het gebouw van de basisschool binnen. Een “win-win situatie voor alle partijen’.

 

Een andere manier mooie ontwikkeling is hoe de expertisegebieden binnen school verdeeld zijn. Leerkrachten zitten in werkgroepen en zijn zo in staat om alle vakken “te bewaken” en hun kennis en ervaringen met het team te delen. Wanneer er een nieuwe methode aangeschaft moet gaan worden, heeft de desbetreffende werkgroep hierin de leiding. Deze werkwijze bevalt voor iedereen zeer goed en brengt de school echt verder.

Rustiger vaarwater
Na twee bijzonder intensieve schooljaren, waarin we door de corona crisis tweemaal een periode van weken op een heel andere manier (online) onderwijs hebben moeten geven en ook vele roosters hebben moeten aanpassen, gunt juf Nel De Kameleon voor de toekomst “wat rustiger vaarwater”.

‘Het is geweldig hoe het hele team de schouders eronder heeft gezet om op deze nieuwe manier les te kunnen geven! Hier nemen we ook zeker lessen uit mee naar de toekomst. Fijn als er na zo’n intensieve periode ook weer tijd is voor wat rustiger vaarwater waarin de ontwikkelingen doorgezet en geborgd kunnen worden’

Bruisend van de energie
Juf Nel is zeker niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. Ze gaat binnenkort de verlangde E-bike aanschaffen om er op de fiets heerlijk op uit te kunnen trekken. Na de zomer gaat ze kijken welk vrijwilligerswerk bij haar zou passen. En later (als corona beter onder controle is) wil ze ook op reis buiten de schoolvakanties, nu ze daar na al die jaren niet meer aan vast zit. Kortom, bruisend van de energie gaat zij genieten van haar pensioen.

We wensen juf Nel allemaal heel veel energie, passie en plezier in alle dingen die er op haar pad komen en hopen haar zo nu en dan in Den Dolder te blijven zien!