Den Dolder Belangenvereniging Den Dolder

Bericht van Belangen Vereniging Den Dolder

De Belangenvereniging Den Dolder doet een dringende oproep aan de gemeenteraad van Zeist om de belangen van de inwoners voorop te stellen en opnieuw in overleg te gaan met de betrokken partijen. Een goede kortsluitroute is essentieel voor de toekomst van Den Dolder, en er moet een oplossing komen die zowel de infrastructuur als de leefbaarheid verbetert zonder de gemeenschap te schaden.

Bericht BDD: Dossier Spoorwegovergang Den Dolder

De Gemeenteraad neemt op 7 november a.s. een volgend besluit met betrekking tot de afsluiting van de spoorwegovergang. De Belangenvereniging Den Dolder neemt ons mee in het proces rondom de spoorwegovergang Den Dolder.

De Nieuwe Verbindingen van Den Dolder

Vanavond 21 september is er een ronde tafel in de MC kerk over het project Nieuwe Verbindingen. De Belangenvereniging Den Dolder was nauw betrokken bij het advies. Laat je informeren en lees hier wat de Belangenvereniging van het advies vindt.

De Nieuwe Verbindingen van Den Dolder

De afgelopen drie jaar is de Belangenvereniging samen met andere inwoners uit Den Dolder actief betrokken geweest bij het project Nieuwe Verbindingen. Lees hier wat de BBD van het advies vindt.

Belangenvereniging Den Dolder vraagt aandacht voor petitie

De Belangen Vereniging Den Dolder wil graag aandacht voor de petitie “Zeist moet GROEN blijven! De gemeenteraad van Zeist besluit op 23 mei 2023 over de Eerste Zeister Omgevingsvisie die de toekomstige inrichting van onze leefomgeving beschrijft. Ook die van Den Dolder.