Over DenDolder.nl

DenDolder.nl is er voor iedereen die een band met Den Dolder heeft. Als je er woont, werkt, sport, wandelt, leert, onderneemt of ons dorp bezoekt: op DenDolder.nl kan je het uitvogelen! Wil je meedoen met DenDolder.nl? Dat kan in de redactie. Heb je leuke ideeën of zie je leuke dingen die de website nog completer maakt, dan hebben we jou nodig! Er is genoeg te melden over ons leuke dorp!

Initiatief van ondernemers en bewoners van het dorp

​​DenDolder.nl heeft als doel om een positief geluid te laten horen en bedrijven, organisaties, initiatieven, ondernemers een podium te geven om hun bijdrage aan het dorp online te vertellen.

DenDolder.nl laat zien hoe leuk Den Dolder is!

DenDolder.nl is een initiatief van enthousiaste bewoners en ondernemers uit het dorp, die fan zijn van Den Dolder, om samen met andere positief ingestelde mensen Den Dolder een gezicht te geven. De redactie, die is gevormd met deze mensen, zorgt voor reuring vanuit het dorp. 

DenDolder.nl wordt mogelijk gemaakt door de input, advies en financiële steun van heel veel betrokken Doldenaren en Dolderse bedrijven, instellingen, organisaties en lokale initiatieven.

Sinds 21 augustus 2023 zijn al onze activiteiten ondergebracht in de Stichting DenDolder.nl

Voor de resultaten van het afgelopen jaar kun je dit pdf bestand bekijken. Hier zijn we trots op! 

DenDolder.nl,, zo gek nog niet!

De pay-off ‘Zo gek nog niet!’ is natuurlijk een knipoog naar de vele berichten die er waren in de media, gerelateerd aan de ggz-instellingen die hier zijn gevestigd. Hij is bedacht door een ondernemer van DenDolderCS. Het team DenDolder.nl vertelde hem over het project en terwijl hij ons verhaal liet bezinken, popte deze zin in hem op. We zijn er hartstikke blij mee, want het is ook zo, Den Dolder is Zo Gek Nog Niet!

 

 

Fans van DenDolder.nl:


Deze website is tot stand gekomen met inzet van:

     Van Bommel – organisatie & productie


 MarketingRaakt – marketing & strategie


  Vrije Stijl – design & communicatie


    Prodos – webontwikkeling

 

(Advertentie)