Wij3.0 is een organisatie die activeert en begeleidt naar diverse arbeidsmatige dagbestedingsplekken en uiteindelijk ook naar werk waar mogelijk.

Op deze locatie (de bloementuin is gestart in 1956, 67 jaar oud, met koude en warme kassen voor bloemen- en plantenteelt) verzorgen wij de arbeidsmatige dagbesteding voor de cliënten van Altrecht en Fivoor, maar ook voor bewoners in regio met een indicatie voor dagbesteding. We bieden hier van maandag t/m vrijdag een uitdagende, afwisselende en veilige werkplek in het groen. Omdat we dit willen behouden en verbreden, zijn we een project gestart “van bloementuin naar dorpstuinderij”, waar we nu midden in zitten.

Het hoofddoel van het project is het omvormen van de Bloementuin in een levendige Dorpstuinderij waar het team van WIJ 3.0 en de bewoners van Den Dolder samen komen en samen werken aan een plek waar kleinschalige productie en korte voedselketens zichtbaar worden.

Waar willen we naartoe? een korte schets:

De Dorpstuinderij Den Dolder is een ontmoetingsplek rondom duurzame lokale tuinbouw, gezonde en lokale voeding, natuur, milieu en klimaat midden in én met het dorp. Het is ook de werkplek van ons team van gedreven mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Hier ontmoeten we elkaar en komen onze duurzame ambities samen door binnen te lopen om even te kijken, een kop thee te drinken met elkaar, mee te helpen op de tuinderij of het organiseren van inspirerende activiteiten. Dit zet je niet alleen aan om na te denken over de verschillende duurzaamheidsthema’s maar ook om er samen gelijk mee aan de slag te gaan.

Op de Dorpstuinderij willen we mensen uit Den Dolder en omgeving (zoals de de stedelijke kernen Zeist en Soest) inzicht geven in de tuinbouwketens, ruimte geven voor bijzondere ontmoetingen en inspireren om bewuster en duurzamer te consumeren.

Dit gaan we doen:

 • Bloemen en groenten telen
  Op dit moment worden in het seizoen op kleine schaal groenten en bloemen geteeld voor de instellingen op de WA hoeve. We willen deze productie uitbreiden en beter laten aansluiten op de wensen van de nieuwe doelgroep.
 • Verschillenden teelmethodes
  We demonsteren verschillende teeltmethodes naast elkaar want we telen in de vollegrond en in de kassen. We willen ook de oude koude bakken weer een nieuwe functie geven. We produceren biologisch en zo veel mogelijk circulair.
 • Open voor publiek
  De tuin en kas zijn open voor publiek en we zorgen zo veel mogelijk het jaar rond (zelf) geoogst en geplukt kan worden: op donderdagochtend of op afspraak.
 • Ervaren van stadstuinbouw
  Naast een beperkte productie hebben we ook duidelijk een functie van het ervaren van stadstuinbouw. We promoten gezonde voeding en korte ketens en geven duurzame producenten uit de regio een platform. (de Buurderij of soortgelijke initiatieven zijn welkom).
 • Inspireren tot duurzaamheid
  In onze duurzame biologische en circulaire productie in de tuin zorgen we voor de natuur en werken bijvoorbeeld met eigen (worm)compost. De geproduceerde mest gebruiken we op de tuin.

We willen op meerdere gebieden van duurzaamheid inspireren

 • We (ver)bouwen natuurinclusief
  We laten zien hoe dit bijdraagt aan biodiversiteit en natuurwaarden, hittestress vermindert en zorgt voor de berging van water. Concrete aanpassingen zijn het afkoppelen van regenwater van de kassen en het hergebruiken en infiltreren van dit water, het aanplanten van vogel‐, vlinder‐ en bijvriendelijke bloemen en struiken, het bouwen van een bijenstal en het aanleggen van een natuurlijke waterspeelplek.
 • We promoten klimaatadaptatie
  Op de Utrechtse Heuvelrug leven we op een zandbodem. Dit geeft een uitdaging in het veranderende klimaat met langere droge periodes. In de teelt maken we zoveel mogelijk gebruik van droogte‐tolerante gewassen. Voor gewassen die meer water nodig hebben gebruiken we regenwater en grondwater in combinatie met efficiënte micro‐irrigatie.
 • Botanische theetuin
  We leggen een collectie aan van bloemen en planten die het goed doen op de arme zandbodem en gewapend zijn tegen droge periodes. We doen dit in de vorm van een Botanische theetuin waar mensen bijvoorbeeld een kop thee kunnen drinken van onze kruiden. We werken samen met lokale telers en tuincentra aan een strategie om deze specifieke planten en bloemen in het assortiment te krijgen.
 • Energiezuinig telen
  Punt van aandacht zijn de verwarmde kassen; we willen het huidige energieverbruik flink terugschroeven met kleine verbeteringen waaronder een simpele maar effectieve isolatie met noppenfolie. We gaan de gewassen voor de kassen selecteren op een mogelijke teelt op lagere temperatuur. We willen in een klein deel van de kassen gaan experimenteren met zuinige LED teeltlampen om de teelt in de wintermaanden door te zetten. Het energieverbuik willen we inzichtelijk maken.

Voel je verbonden met de Dorpstuinderij

We willen een ontmoetingsplek zijn en gaan functies combineren; Door de weeks is de Dorpstuinderij primair een sociale werkplek. Sommige deelnemers werken graag in alle rust en anderen vinden het juist leuk om met of voor anderen te werken. Hier houden we rekening mee in onze activiteiten. In de avonden en weekenden is er volop ruimte voor andere functies en initiatieven die aansluiten bij de behoeften van de huidige en toekomstige bewoners Den Dolder.

We zoeken ook de verbinding met de boeren en producenten uit de omgeving. Met ons team kunnen we waarde toevoegen aan lokale producten. Simpele maar tijdrovende handelingen zoals snijden, verpakken en inmaken passen goed bij de competenties van ons team.

Onze mooie locatie ligt op een fietsroute. We werken samen met het naastgelegen trefpunt De Wissel waar medewerkers en deelnemers van WIJ 3.0 in de keuken werken.

We creëren ruimte om te ‘vergaderen in de kas’ en bijvoorbeeld workshops te geven en zorgen zo voor continuïteit en voldoende werk voor de deelnemers.

Kinderen stimuleren we om te ontdekken waar het eten vandaan komt. Ga op ontdekking in de tuin of de kas en kijk wat er in dit seizoen te oogsten is. Daar kunnen we ook lesmodules aan koppelen waarvoor we samenwerking zoeken met IVN en de Boswerf in Zeist.

We dagen mensen uit om mee te denken en mee te doen. We willen graag werken met vrijwilligers uit het Dorp.

Denk met ons mee

en stuur jouw idee naar Ankie.Schoenmakers@wij30.nl

Welk initiatief zou je graag nog willen zien in de dorpstuinderij? 

Welke rol ga jezelf daarin vervullen, of weet je iemand anders die dit kan ?

Of welke rol zou je binnen de bestaande initiatieven willen vervullen?

 


 Op de website van de bloementuin vind je meer (contact) informatie.

Aanmelden of vragen als vrijwilliger kan bij Ellen.van.Rooden@wij30.nl (werkbegeleider) of Ankie.Schoenmakers@wij30.nl (teamleider)