De Belangen Vereniging Den Dolder wil graag aandacht voor de petitie “Zeist moet GROEN blijven! De gemeenteraad van Zeist besluit op 23 mei 2023 over de Eerste Zeister Omgevingsvisie die de toekomstige inrichting van onze leefomgeving beschrijft. Ook die van Den Dolder.

Het concept van de Omgevingsvisie heeft brede kritiek ontvangen van wijk- en belangenverenigingen waaronder de BDD, en ook van milieuorganisaties, omdat het geen bescherming biedt aan waardevol groen, bos, natuur en landschap in onze omgeving. De gemeente wil namelijk veel extra woningen, wegen, OV-lijnen, verkeer, windturbines en infrastructuur bouwen, wat onherroepelijk ten koste zal gaan van het groen.

Wij zijn zeer verontrust over deze concept-Omgevingsvisie en roepen de raad op deze aan te passen. Ze biedt inwoners weinig of geen invloed op plannen van ontwikkelaars. We denken dat met deze visie het gemeentebestuur grotendeels zijn invloed weggeeft aan ‘de markt’. Op wie kunnen inwoners en belangenorganisaties dan terugvallen?

De laatste tien jaar is Zeist met 3000 woningen gegroeid, en tot 2030 komen er nog eens 5000 woningen bij, zo is het plan van de gemeente. De tien jaar daarna staat Zeist in regionale plannen nog eens voor 5000 woningen op de rol. Dat is in totaal 33% extra woningen (en ook inwoners!) in de komende ca 15 jaar. Het kan niet anders dan dat het dorpse, groene karakter van Zeist en Den Dolder hiervan de dupe wordt.

We zien het gebeuren bij de Willem Arntsz Hoeve; hoe projectontwikkelaars, in plaats van de gemeente, sturend zijn in ons buitengebied. Bosgrond kan relatief goedkoop worden aangekocht en duur doorverkocht. Hierdoor zal 6 tot 8 hectare uniek bos, midden in een natuurgebied, worden omgehakt voor 450 tot 500 woningen. Er wordt niet geluisterd of gesproken met de Dolderse bevolking, waarvan velen deze woningbouwplannen veel te drastisch vinden.

Om ons groen en bos te behouden en beschermen, hebben wij samen met andere inwoners van Zeist burgeramendementen ingediend. Dat is een unicum in Nederland: het is de eerste keer in Nederland dat burgeramendementen aan een gemeenteraad zijn aangeboden. Vijf individuele burgers, gesteund door de grote wijkverenigingen en groene organisaties, hebben nu dus 3 burgeramendementen opgesteld.

Alle grote wijkverenigingen en natuur- en milieuorganisaties van Zeist steunen de burgeramendementen. Hierover gaat door de gemeenteraad op dinsdag 23 mei worden gestemd.

Om de raadsleden van Zeist te motiveren de burgeramendementen aan te nemen, is er een petitie opgestart. Hoe groter het aantal ondersteuners van de petitie, des te meer druk op raadsleden.

Als u ook vindt dat Zeist en onze leefomgeving groen moeten blijven, dan kunt u via de petitie meedoen om de raadsbesluiten te beïnvloeden:

 Onderteken de petitie “Zeist moet GROEN blijven! “ via de volgende link:

https://petities.nl/petitions/zeist-moet-groen-blijven/

Dit is een bericht van de Belangenvereniging Den Dolder: deze vereniging volgt het nieuws en de politiek van de gemeente Zeist en de regio Utrecht, voor zover het invloed kan hebben op het leven en wonen in Den Dolder. De vereniging denkt en praat mee, en publiceert daarover regelmatig in de Stadspers op de pagina ‘Dolders Nieuws’.