Den Dolder Ingrid Wong

Presentatie rapport nieuwe verbindingsweg Den Dolder

De gemeente adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor een verbindingsroute van de provinciale weg naar het centrum via de Fornheselaan en de Andreas Foxlaan. Onder meer eenrichtingsverkeer en het ontmoedigen van vrachtverkeer moet de overlast voor de aanwonenden zo veel mogelijk beperken.

Vier vrouwen staan aan weerszijde van de deelkast. Dit is een hoge kast met onderaan een dichte deur en daarboven een deurtje met glas. De kast heeft dakje dat aan beide kanten schuin afloopt.

Gebruik deelkast in beeld

Vrijdag 15 maart onthulden en vulden we de derde deelkast in Den Dolder bij de Werkwinkel. ‘Is zo’n deelkast nou wel nodig? Wordt er dan gebruik van gemaakt? En door wie dan?’ Die laatste vraag kunnen/willen we niet beantwoorden maar ja, er wordt zeker gebruik van gemaakt.

Vier vrouwen staan aan weerszijde van de deelkast. Dit is een hoge kast met onderaan een dichte deur en daarboven een deurtje met glas. De kast heeft dakje dat aan beide kanten schuin afloopt.

Hij staat er hoor, de derde deelkast

Vrijdagmiddag 15 maart is feestelijk de derde deelkast in Den Dolder ‘onthuld en gevuld’. Met gemengde gevoelens want we zijn blij dat we elkaar in ons dorp kunnen helpen maar het is jammer dat het nodig is. De kast wordt gevuld door hen die het kunnen missen en is bedoeld voor iedereen die het nodig heeft.

Twee werktafels met op de voorste een houten plan en gereedschap.

De Maakplaats zoekt gereedschap en materiaal

We vinden het belangrijk dat kinderen, maar ook volwassenen, lekker met hun handen bezig kunnen zijn en leren met gereedschappen en verschillende soorten materialen om te gaan. Daarom organiseren we iedere derde zaterdag van de maand een vrije inloop, in principe met een thema. Heeft u materiaal en gereedschap in de schuur dat u graag kwijt wil?

Wegwijscafé – nu ook in Den Dolder

De gemeente Zeist opent op 6 november een nieuwe vestiging van het Wegwijscafé in Den Dolder, gericht op de inwoners van Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Sterrenberg en Beukbergen.
Het Wegwijscafé is iedere maandagmiddag open tussen half vier en vijf uur in de Huiskamer van de Werkwinkel, Dolderseweg 79a. Een afspraak is niet nodig.