Afgelopen maandag gaf volleybalvereniging Irene uit Bilthoven een clinic in de opvang voor Afghaanse vluchtelingen in Huis ter Heide. De animo was groot! Er wordt nog een trainer/hulptrainer gezocht voor a.s. maandag!

Met 2 trainers en geen idee hoeveel mensen mee zouden gaan begonnen ze met open vizier aan de middag. Al snel bleek de animo groot. Een drietal heren hebben geproefd aan het volleybalspel waarna vooral de kinderen lekker gingen spelen.

Zo’n 22 kinderen hebben gegooid, gevangen, gesmasht, technieken geoefend en een potje tegen elkaar gespeeld. Alles op speelse wijze waarbij de grootste inspiratie van de kinderen zelf kwam. Het ene spel was nog nauwelijks afgelopen waarna het volgende spel door de kinderen zelf al werd gestart.

Voor de trainers een mooie ervaring om de ruimte te geven aan de spelideeën van de kinderen zelf en hier een beetje in mee te sturen. De kinderen gingen met een lach op hun gezicht en rode wangen weer naar huis. Het werd nogmaals duidelijk: sporten maakt je even los van alles en verbindt!

Hulp gezocht
Vanuit Irene Volleybal wordt er de komende periode elke maandagmiddag een volleybalclinic gegeven in de opvang in Huis ter Heide. Als er kinderen of volwassenen zijn die hier verder mee willen, dan wordt in overleg gekeken of het ook mogelijk gemaakt kan worden om met een van de teams binnen Irene mee te trainen en spelen. Ondanks het tijdelijke karakter van het verblijf in Huis ter Heide zou het mooi zijn om het voor mensen mogelijk te maken de sport te beoefenen waar hun passie ligt. Daar zet Irene zich met veel plezier voor in!

Wil je helpen, mail naar janine.pleizier@nevobo.nl