Een verkeersveilig, bereikbaar en leefbaar Den Dolder: dat is waar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders graag samen met de inwoners aan werken. Op 8 september wordt van 19.30 tot 21.00 uur het advies van het project Nieuwe verbindingen Den Dolder gepresenteerd. Het advies wordt door Antea Group teruggekoppeld. De eerdere datum 5 juli wordt geannuleerd.

De uitnodigingen worden per post verstuurd , maar je kunt de datum alvast noteren in je agenda.

Verplaatsen bijeenkomst
Het blijkt nu dat er meer tijd nodig is om het advies verder uit te werken en de bijenkomst goed voor te bereiden. De bijeenkomst van 5 juli zal daarom niet doorgaan.
Tijdens de noodzakelijke verdiepingsslag blijven wij in contact met de klankbordgroepen. Dit participatieproces heeft voor ons niet alleen prioriteit maar ook een grote inhoudelijke toegevoegde waarde.
We vragen u om uw begrip en beloven u zo snel mogelijk na de zomervakantie de resultaten van het doorlopen proces en het adviesrapport met de verkeersverbindingen te presenteren.
Dit verwachten we op woensdagavond 8 september tijdens een online bijeenkomst met u te delen. De definitieve datum en meer informatie over de online informatiebijeenkomst volgt in een brief na de zomervakantie. Na de bijeenkomst op 8 september krijgt u natuurlijk ook nog de gelegenheid uw reactie op het advies te geven.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Mieke Noordegraaf, Omgevingsmanager Nieuwe Verbindingen
email: nieuweverbindingen@zeist.nl
tel:   06-41472902